Zachodnia obwodnica Zielonek z decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
2022-06-10

- 600 stron postępowania, zakres inwestycji obejmujący około 280 działek. To tylko niektóre dane charakteryzujące skalę zadań związanych z wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla „Budowy Zachodniej Obwodnicy Zielonek”. Dziś wydałem decyzję – tzw. zrid, tym samym dla inwestycji zapala się „zielone światło”. Decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że inwestor może od razu przystępować do prac. Inwestycja istotnie poprawi bezpieczeństwo oraz płynność ruchu na granicy miasta Kraków i gminy Zielonki – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Inwestycja realizowana jest przez Zarząd Województwa Małopolskiego działający na podstawie porozumienia zawartego z Prezydentem Miasta Krakowa.

Pełna nazwa inwestycji brzmi: „Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - odcinek klasy G od ul. Pachońskiego w Krakowie (km ok. 0+ 003,74) do granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) wraz z budową drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera, Zadanie nr 2 - odcinek klasy G od granicy Miasta Krakowa (km ok. 1+014) do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa (POK) w gminie Zielonki; wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i obiektów kolidujących z planowaną inwestycją”.

Wartość projektu to 123 256 774,49 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 55 238 930,12 zł, a z budżetu państwa 9 734 949 zł.

Realizacja inwestycji docelowo pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum Zielonek, usprawniając system komunikacyjny, a także zwiększając dostępność do Krakowa. Pozwoli to także na upłynnienie ruchu w północnej części Krakowa. Istotne są też kwestie związane z poprawą warunków w zakresie ochrony środowiska, zdrowia mieszkańców i użytkowników drogi.

Nowo wybudowana obwodnica będzie mieć długość ok. 2,2 km i będzie to droga o nośności 115kN/oś.

W ramach inwestycji powstaną także m.in.: turbinowe rondo na skrzyżowaniu z łącznikiem do ul. Glogera i planowanym łącznikiem do ul. Weissa, a także dwa obiekty mostowe (wiadukt nad linią kolejową nr 95, przejście podziemne stanowiące połączenie z ul. Rybałtowską) i ścieżki rowerowe.

Więcej o inwestycji na stronie inwestora:
https://www.zdw.krakow.pl/inwestycje/inwestycje-rpo/559-zachodnia-obwodnica-zielonek.html
20220610_zrid zielonki 20220610_zrid zielonki 20220610_zrid zielonki 20220610_zrid zielonki 20220610_zrid zielonki
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj