Czas wiary i nadziei
2022-04-17

To są Święta inne niż dotychczasowe. Przebiegają w cieniu konfliktu zbrojnego za naszą wschodnią granicą. Szczególnie silna jest jednak wiara, że zwycięży dobro. Polska w sposób natychmiastowy otworzyła się na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy. Wsparcie obywateli Ukrainy, którzy musieli opuścić swój dom, ma wiele różnych postaci. Szczególny wymiar mają wspólne Śniadania Wielkanocne.

Jedno z nich odbyło się w Czarnym Dunajcu. W tamtejszej Szkole Podstawowej schronienie znalazło 38 sierot oraz ich 22 opiekunów z rodzinnej pieczy zastępczej. Przybyli z objętego wojną Żytomierza, przerażeni, doświadczeni wojenną traumą, w Czarnym Dunajcu znajdując bezpieczne schronienie.

- W tym roku Zmartwychwstanie Pańskie wyznawcy wiary katolickiej i prawosławnej przeżywają w innych realiach. Jest to czas szczególnie trudny dla najmłodszych. Okres Świąt powinien być czasem radosnym i pełnym nadziei. Dziękuję wszystkim Małopolanom, którzy włączyli się w pomoc naszym Sąsiadom z Ukrainy, dając wiarę w lepsze jutro. To niezwykle ważne, byśmy dawali wyraz naszej solidarności z obywatelami Ukrainy – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita, który przekazał świąteczne życzenia oraz podarunki dla dzieci z Żytomierza.

- To nasza akcja oddolna. Zaczęły ją matki, które wcześniej dotarły do nas z Ukrainy. Przyszły bezpośrednio do urzędu gminy i zgłosiły, że jest potrzeba przyjęcia sierot z Żytomierza. One nie miały znikąd pomocy. Mają u nas bardzo dobre warunki. My świadczymy im pomoc bezterminowo. Będziemy starali się pomóc jak najlepiej – mówi wójt Czarnego Dunajca Marcin Ratułowski.


Spotkanie Wielkanocne Czarny Dunajec Spotkanie Wielkanocne Czarny Dunajec
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj