Wojewódzki system koordynacji pomocy dla Ukrainy
2022-02-27

- Historia postawiła przed nami kolejne bezprecedensowe zadanie. Nie skończyliśmy jeszcze walczyć z pandemią, a już stoimy wobec kolejnych wyzwań. W tym trudnym czasie Małopolska pokazuje ogromne serce, solidarność i wolę współdziałania. Współdziałania w imię wspólnego celu. Tym celem jest to, by nie być obojętnym. Działać. Dać coś od siebie. Ukraina nas połączyła. Stała się naszą wspólną sprawą. To, co widzę w Małopolsce, to pełna mobilizacja. Pełna i natychmiastowa. Ale bardzo ważne jest to, by pomagać z głową, w sposób skoordynowany i konsekwentny. Dlatego stworzyliśmy Wojewódzki System Koordynacji Pomocy dla Ukrainy, który utworzy wojewoda wraz z Państwową Strażą Pożarną, przy zaangażowaniu starostów i współdziałaniu z organizacjami pomocowymi – mówił dziś wojewoda małopolski Łukasz Kmita na briefingu prasowym.


Wojewódzki System Koordynacji Pomocy dla Ukrainy
Wojewoda małopolskiego Łukasza Kmita zaprasza wszystkich starostów i prezydentów miast na prawach powiatu do współtworzenia Wojewódzkiego Systemu Koordynacji Pomocy dla Ukrainy i zorganizowania w każdym powiecie powiatowych magazynów pomoc (PMP). Prosimy, aby lokalnie właśnie tam przewożone były dary dla Ukrainy – zarówno te gromadzone na poziomie gmin, jak i te zbierane przez organizacje czy po prostu zbiórki indywidualne.

Starostowie/prezydenci miast na prawach powiatu będą odpowiadali za zorganizowanie PMP – odpowiednią segregację i kategoryzację produktów (według listy produktów, które powinny być przekazywane), pakowanie produktów na palety, funkcjonowanie PMP przez 24 h na dobę, przyjmowanie produktów, a także podział zebranych rzeczy na te przeznaczone dla Ukraińców przebywających na terenie Polski, jak i te, które będą przewożone na Ukrainę.

Za dystrybucję produktów odpowiadać będzie Państwowa Straż Pożarna. To strażacy będą organizować transport darów do składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, ewentualnie do organizacji pomocowych. Również PSP będzie na bieżąco zgłaszać gromadzone produkty do bazy RARS. Do transportu wykorzystywane będą m.in. środki transportu, które Małopolanie już zaczęli zgłaszać na adres transport.ukraina@muw.pl.

Pytania/zgłoszenia w sprawie pomocy humanitarnej dla Ukrainy prosimy kierować na adres pomoc.ukraina@muw.pl.

- Małopolska od początku wspiera uchodźców z Ukrainy. Hotele, które są w dyspozycji samorządu województwa małopolskiego, przyjęły do tej pory ponad 100 uchodźców. Następnie przygotowaliśmy dzisiaj o 12:00 pociąg transportowy, który czeka w Tarnowie. Czekamy na dyspozycję Pana Wojewody, w którym kierunku ten pociąg zostanie skierowany. W najbliższych dniach również autobusy będą przygotowane do transportu uchodźców na terenie naszego województwa. Również nasze wojewódzkie podmioty lecznicze są przygotowane do przyjmowania i udzielania pomocy uchodźcom. Z tego miejsca bardzo dziękuję wszystkim Małopolanom za oddolne inicjatywy, zbiórki, chęci pomocy. Myślę, że tragedia, która jest na Ukrainie, jak najszybciej zakończy się, ale dzisiaj jasno mówimy, że Małopolska idzie ramię w ramię i wspiera uchodźców – mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

- Już od czwartku nasze dwa autokary przewożą uchodźców z Podkarpacia do poszczególnych lokalizacji w województwach. PSP włącza się w działania w sposób skoordynowany. Mamy kilka obszarów, w których uczestniczymy jako PSP. Już od wczoraj, zgodnie z apelem Komendanta Głównego, jednostki ochrony przeciwpożarowej PSP i OSP gromadzą sprzęt niezbędny dla kolegów strażaków ukraińskich – m.in. sprzęt podstawowy, gaśniczy, węże, hełmy, zabezpieczenia, zestawy medyczne. Na te chwilę mamy 180 palet sprzętu przygotowanego do dalszej dystrybucji. Od początku bierzemy również udział w organizacji punktów recepcyjnych. Dajemy wsparcie logistyczne, transport, wyposażenie. Cały czas bierzemy udział w bezpośrednim rozdysponowaniu osób z Ukrainy do poszczególnych miejsc w Małopolsce. Jesteśmy w trakcie współorganizacji pomocy humanitarnej w ramach Powiatowych Magazynów Pomocy. Mamy doświadczenia z pandemii związane z dystrybucją środków, te mechanizmy będziemy wykorzystywać podczas dystrybucji pomocy w ramach skoordynowanego strumienia pomocy dla Ukraińców – mówi małopolski komendant wojewódzki PSP st. bryg. Piotr Filipek.

- Koordynacją działań na rzecz uchodźców w Archidiecezji Krakowskiej zajmuje się Caritas Archidiecezjalna. Dziś oraz w środę popielcową przy kościołach odbywają się zbiórki pieniędzy, które w całości będą przeznaczone na pomoc dla Ukrainy. W każdej parafii Archidiecezji Krakowskiej można składać potrzebne dary, które będą przekazane, we współpracy z Wojewodą Małopolskim, na Ukrainę oraz przeznaczone dla uchodźców, których będziemy gościć tutaj na miejscu. Archidiecezja Krakowska uruchomiła specjalny e-mail: ukraina@diecezja.pl oraz całodobowy numer telefonu + 48 780 604 584, gdzie udzielamy wszelkich potrzebnych informacji dla chcących zaangażować się w pomoc. Prosimy o ciągłe śledzenie komunikatów na stronie internetowej diecezji www.diecezja.pl oraz Caritasu Archidiecezjalnego www.krakow.caritas.pl. Znajdują się tam informacje o miejscach przyjmowania darów. Zwracamy uwagę, by do wyznaczonych punktów magazynowych przekazywać te rzeczy, które na ten moment są potrzebne – lista tych rzeczy znajduje się na podanych stronach. Prosimy i zachęcamy do zgłaszania miejsc noclegowych, można to czynić przez podane kontakty lub przez proboszczów w parafii
– mówi ks. Łukasz Michalczewski, dyrektor Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej.

Pomoc dla Ukrainy – ważne informacje
1.    Wszyscy Ukraińcy, którzy przybędą do Małopolski, otrzymają wsparcie a przede wszystkim bezpieczne schronienie. Jesteśmy w pełni przygotowani do przyjmowania osób, które będą do nas przyjeżdżały z punktów recepcyjnych uruchomionych w województwie podkarpackim (w ramach ustalonych zasad współpracy osoby z punktów na Podkarpaciu są przekierowywane właśnie do Małopolski). W praktyce odbywa się to w taki sposób, że w danym punkcie recepcyjnym Ukraińcy otrzymują konkretny, potwierdzony adres, pod który mogą się udać lub pod który zostaną przewiezieni transportem zorganizowanym. W jego organizacji uczestniczy Straż Pożarna. Małopolskie Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego jest w stałym kontakcie z punktami recepcyjnymi na Podkarpaciu, na bieżąco aktualizując również wcześniej przygotowaną bazę miejsc dla Ukraińców.
2.    Na dworcu PKP w Krakowie uruchomiliśmy – we współpracy z PKP – specjalny Punkt Informacyjny dla obywateli Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce. Punkt znajduje się tuż przy peronie nr 4. Został specjalnie oznakowany. W tym punkcie Ukraińcy, którzy opuścili swój kraj w związku z konfliktem zbrojnym i znaleźli się w Małopolsce, a nie przeszli przez punkty recepcyjne – otrzymają informacje o miejscu, do którego mogą się udać. Oprócz noclegu zapewnimy tym osobom także wyżywienie. Każdy obywatel uciekający przed wojną otrzyma wsparcie: możliwość zakwaterowania na terenie Małopolski oraz potrzebne informacje w języku ukraińskim.
3.    Baza miejsc została utworzona m.in. w oparciu o miejsca wskazane przez Pana Marszałka Województwa Małopolskiego, jak i współpracę z rektorami. Kraków, jako miasto nauki, ośrodek akademicki, stanął na wysokości zadania. Miejsca będą udostępniane w akademikach, obiektach turystycznych czy dotychczas wskazywanych jako miejsca kwarantanny zbiorowej.
4.    Niezależnie od powyższego Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie otrzymuje szereg zgłoszeń od podmiotów prywatnych, jak również od osób indywidualnych oferujących miejsca w swoich nieruchomościach, hotelach itp., z których mogliby skorzystać Ukraińcy szukający w naszym województwie schronienia. Koordynujemy te działania na poziomie województwa. W tym celu został utworzony specjalny kanał komunikacyjny. Wszystkie takie zgłoszenia należy kierować na adres ukraina@muw.pl. Przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego kontaktują z osobami zgłaszającymi akces do użyczenia swoich miejsc noclegowych za pośrednictwem tego adresu.
5.    Wobec dużej liczby osób kontaktujących się z nami i zgłaszającymi gotowość do włączenia się albo w transport darów na Ukrainę, albo transport osób uciekających z terenów objętych wojną, uruchomiliśmy adres mailowy, za pośrednictwem którego będziemy koordynować te zgłoszenia. Prosimy kierować te zgłoszenia na adres: transport.ukraina@muw.pl.
6.    W ramach Wydziału Spraw Cudzoziemców uruchomiliśmy specjalną infolinię. Działa ona wspierająco względem infolinii Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Pod numerem: 12 210 20 02 pracownicy MUW udzielają informacji Ukraińcom szukającym schronienia w naszym województwie. Infolinia jest czynna 24 h na dobę.
7.    Od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.00 działa również infolinia dla cudzoziemców w sprawie legalizacji pobytu i pracy (tel. 12 210 2020).
8.    W związku z masowym napływem migrantów z Ukrainy wojewoda małopolski Łukasz Kmita podjął decyzję o utworzeniu przy siedzibie Wydziału Spraw Cudzoziemców (ul. Przy Rondzie 6) dodatkowego punktu obsługi. W nowo powstałym kompleksie znajdzie się 12 stanowisk do obsługi cudzoziemców oraz przestronna poczekalnia ze stanowiskiem recepcyjnym.
9.    Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy są opublikowane tutaj: https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

Niech pospolite ruszenie dla Ukrainy nie słabnie
Aktualna sytuacja uruchomiła w Małopolanach ogromne pokłady dobra. Oto jeden z przykładów. W piątek uruchomiliśmy adres ukraina@muw.pl. Poprosiliśmy, aby były na niego kierowane zgłoszenia osób dysponujących nieruchomościami, które mogłyby zostać udostępnione Ukraińcom szukającym schronienia w Małopolsce. W ciągu niespełna dwóch godzin wpłynęło ponad 70 zgłoszeń. Dziś na ten adres wpłynęło prawie 800 maili. W przypadku szeregu zgłoszeń, gdy pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie pytali o koszt udostępnienia danego mieszkania czy kwatery, słyszeli odpowiedź: „za darmo”.

- Każde z tych zgłoszeń do akt szlachetności, jasna karta w tej niesprawiedliwej i brutalnej historii, której stała się udziałem Ukraińców – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W sobotę uruchomiliśmy na dworcu PKP punkt informacyjny dla osób w Ukrainy szukających schronienia w Małopolsce. To tam Ukraińcy mogą dostać informację o miejscu w Małopolsce, do którego mogą się udać. Jest znamienne, że w ciągu paru pierwszych godzin funkcjonowania punktu zgłosiła się do niego większa liczba wolontariuszy niż uchodźców. Wolontariuszy, którzy są gotowi od zaraz pomóc, chcą zrobić cokolwiek, aby włączyć się w ten szeroki front pomocy dla Ukrainy. Poświęcić swój czas, umiejętności. To piękny i wymowny dowód solidarności.

- To wszystko, co możemy teraz obserwować, ma wspólny mianownik. Małopolska była i jest z Ukrainą. Zrobimy wszystko, aby Ukraińcy znaleźli w Małopolsce bezpieczne schronienie i opiekę. To cel, wokół którego zjednoczyła się cała Małopolska. Dziękuję za to zaangażowanie i proszę o jeszcze. Musimy dalej tak działać, bo jeszcze niejedno przed nami. Niech to pospolite ruszenie dla Ukrainy nie słabnie, niech trwa, niech dalej będzie w nas tak silna wola pomocy dla Ukraińców, bo oni bardzo nas teraz potrzebują, ale będą nas potrzebować także na dalszym etapie – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.- Państwo Polskie i Małopolska zdają egzamin. Być może tworzymy zupełnie nowy rozdział pomiędzy narodem polskim a narodem ukraińskim. W każdej dziedzinie staramy się pomóc. Pomagamy i będzie pomagać, tak jak Pan Premier Mateusz Morawiecki powiedział, bez względu na to, co się stanie. Wszystkim Polakom, którzy tak spontanicznie zaangażowali się w pomoc uciekinierom wojennym z Ukrainy, należą się gorące podziękowania – mówi II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

- Wszyscy uchodźcy wojenni, którzy przybywają do naszego kraju, są w Polsce legalnie. Apeluję o to, żeby zadbać o siebie; o to, żeby postarać się zagospodarować w tych miejscach, które do pobytu wskazują władze publiczne, władze samorządowe, organizacje. Wydział Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w chwili obecnej pracuje 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Nasi pracownicy dokładają najwyższych starań, aby przyjąć naszych gości i aby te pierwsze chwile pobytu w Małopolsce, mimo tak trudnej i tragicznej sytuacji, były jak najbardziej pozytywne – mówi dyrektor Wydziału Spraw Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Adam Spyra.

20220227 Briefing 201 20220227 Briefing 201 20220227 Briefing 201 20220227 Briefing 201 20220227 Briefing 201 20220227 Briefing 201 20220227 Briefing 201 20220227 Briefing 201 2022022_grafiki 2022022_grafiki 2022022_grafiki 2022022_grafiki 2022022_grafiki 2022022_grafiki 2022022_grafiki 20220301_WOJEWÓDZKI SYSTEM KOORDYNACJI POMOCY
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj