Świadczenia ratownicze dla strażaków ratowników OSP
2022-02-10

Strażacy ratownicy OSP, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach lub akcjach ratowniczych przez co najmniej 25 lat – mężczyźni – lub 20 lat – kobiety – otrzymają świadczenie ratownicze w wysokości 200 zł. Jak i gdzie złożyć wniosek? Kiedy następuje wypłata? Jakie dodatkowe warunki należy spełniać? Tłumaczymy.

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego. Strażakowi ratownikowi OSP przysługiwało będzie świadczenie ratownicze (corocznie waloryzowane) z tytułu wysługi lat w OSP w wysokości 200 zł. Świadczenie to zostało wprowadzone na podstawie art. 17 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.

- Druhowie z Ochotniczych Straży Pożarnych niejednokrotnie na miejsce wypadków drogowych przybywają jako pierwsi. Widzieliśmy ich ogromne zaangażowanie podczas pożaru w Nowej Białej czy walki z podtopieniami i wichurami, które nawiedziły w ubiegłym roku Małopolskę. Doceniając to zaangażowanie, nie tylko kierujemy środki rządowe na doposażanie jednostek, w tym zakup wozów bojowych, ale uruchamiamy świadczenie ratownicze, które będzie przysługiwało strażakom ratownikom OSP czynnie uczestniczącym w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych. Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych i wprowadzone przez nią zmiany są wyrazem docenienia działań strażaków ratowników OSP na rzecz lokalnych społeczności – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Komu przysługuje świadczenie?
Prawo do świadczenia przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który czynnie uczestniczył jako członek OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych (wymagany bezpośredni udział co najmniej raz w roku) - przez co najmniej 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet). Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w OSP.

Jak i gdzie złożyć wniosek?

Świadczenie ratownicze przyznaje się na wniosek zainteresowanego złożony do komendanta powiatowego (miejskiego) PSP – tj. organu przyznającego, właściwego dla siedziby jednostki OSP, do której należy strażak ratownik OSP. Prawo do tego świadczenia przysługuje po osiągnięciu przez mężczyznę 65. roku życia, a przez kobietę 60. roku życia.

Wzór wniosku o przyznanie świadczenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych z dnia 2 lutego 2022 r. (Dz.U. 2022R poz. 316) wydane na podstawie art. 17 ust.11 ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych.
Wzór oświadczenia dostępny tutaj: https://www.gov.pl/web/kgpsp/opublikowano-rozporzadzenie-dotyczace-swiadczenie?fbclid=IwAR0rcUaFWrad0Gj-IYoOd-dbdlvUlXZfu2c3dYD56KLnvqE0N7VuSMi0fog

Kiedy następuje wypłata?

Świadczenie wypłaca Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA:

- wypłata następuje miesięcznie, do 15. dnia każdego miesiąca kalendarzowego, począwszy od miesiąca, w którym przyznano świadczenie ratownicze (art. 18 ust. 2 ustawy);
- zgodnie z art. 51. ust 1. ustawy, osobie, która złoży wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego w terminie 9 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, przyznaje się prawo do świadczenia ratowniczego od miesiąca wejścia w życie ustawy, o ile w miesiącu tym spełniała wszystkie niezbędne warunki do nabycia prawa do świadczenia ratowniczego.

Źródło: https://www.gov.pl/web/kgpsp/opublikowano-rozporzadzenie-dotyczace-swiadczenie?fbclid=IwAR0rcUaFWrad0Gj-IYoOd-dbdlvUlXZfu2c3dYD56KLnvqE0N7VuSMi0fog


Świadczenie ratownicze dla strażaków OSP
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj