Osuwisko w Sułoszowej zabezpieczone
2022-01-10

Siła żywiołu objawia się pod różnymi postaciami. W jej skutek w wielu miejscach w Małopolsce ujawniały się osuwiska. Walka z nimi jest trudna. Jednak dzięki środkom rządowym udaje się naprawiać zniszczoną infrastrukturę.

Przykładem takiej inwestycji jest „Stabilizacja osuwiska celem zabezpieczenia drogi wojewódzkiej 773 w miejscowości Sułoszowa”. Właśnie została zakończona, a zrealizowano ją dzięki dofinansowaniu ze środków z budżetu państwa w wysokości 2 369 394 złotych.

W uroczystym otwarciu inwestycji w Sułoszowej wzięli udział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Łukasz Kmita, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka oraz samorządowcy z Sułoszowej i przedstawiciele duchowieństwa.

- Ta inwestycja to klucz do bezpieczeństwa Mieszkańców i kierowców poruszających się tą drogą. Całkowita wartość zadania to przeszło 3,3 mln zł, z czego środki z budżetu państwa pokryły ponad 70%. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego dba o Mieszkańców nie tylko wielkich aglomeracji miejskich, ale również mniejszych miejscowości i gmin. Zarazem w trudnych sytuacjach – choćby takich, związanych z działaniem żywiołu – zawsze staramy się pomagać samorządom i wspierać je w naprawianiu szkód wyrządzonych przez powodzie czy ruchy osuwiskowe ziemi. W ciągu ostatnich 5 lat na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi dzięki decyzjom kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dla Małopolski zostało przekazanych ponad 65 milionów złotych rządowych środków. W tym czasie zrealizowano 96 zadań związanych z naprawą zniszczonej infrastruktury komunalnej, a w samym 2021 roku aż 17 – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Ta inwestycja ma ogromne znaczenie dla mieszkańców – zarówno z punktu widzenia drogi wojewódzkiej nr 773, jak i kościoła w Sułoszowej, któremu to osuwisko zagrażało. Dziękuję pracownikom Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, którzy zawsze mocno angażują się w realizację zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych i ruchów osuwiskowych ziemi – dodaje wojewoda.

- Powołany przez Wojewodę Małopolskiego Wojewódzki Zespół Nadzorujący Realizację Zadań w Zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków, którego przewodniczącym jest I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak, zarekomendował to zadanie już w 2019 roku do uzyskania środków z budżetu państwa. Na realizację inwestycji składają się trzy kwoty dofinansowania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji – najpierw 117 784 zł na wykonanie dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, następnie 91 610 zł na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej i wreszcie 2 160 000 zł na wykonanie właściwych prac w ramach stabilizacji osuwiska. Dziękuję Panu Profesorowi Antoniemu Wójcikowi z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, który jest szczególnym opiekunem tego projektu i miał wiodącą rolę w przygotowaniu karty osuwiskowej – podkreśla dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Gołda.

- Bezpieczna infrastruktura to nie tylko nowoczesne autostrady i drogi szybkiego ruchu, to także modernizowane drogi samorządowe – infrastruktura, która na co dzień służy mieszkańcom. Tutaj w Sułoszowej mamy dobry przykład współpracy samorządu z rządem - mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Zakres robót wykonanych podczas inwestycji objął m.in. rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 773, rozbudowę chodnika po prawej stronie, stabilizację osuwiska przy pomocy 114 gwoździ gruntowych i 790 metrów kwadratowych siatki stalowej.

Największe zadania zrealizowane przez małopolskie samorządy przy dofinansowaniu środków z budżetu państwa przeznaczonych na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi to:

- zadanie województwa małopolskiego pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Rozbudowa DW 981 na odc. 100 km 3+720-4+200 w m. Kąclowa wraz z niezbędną infrastrukturą (tj. budową mostu ramowego - odc. 100 w km 3+784,22, budową mostu łukowego - odc. 100 w km 3+916,52, budową i przebudową rowów przydrożnych, przepustów, kanalizacji deszczowej i umocnień potoków bez nazwy) w zamian za stabilizację osuwiska wraz z odbudową DW 981, odc. 100 km 3+880-4+010 w m. Kąclowa" wariant V", realizowane w latach 2016-2017, łączna kwota dotacji 10 919 210,00 zł;

- zadanie powiatu suskiego pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Stabilizacja osuwisk nr 81231 i nr 6791 wraz z odbudową drogi powiatowej nr K 1677 w miejscowości Osielec w km 23+980 -24+080 oraz w km 24+080-24+140” - etap I i etap II, realizowane w latach 2019-2020, łączna kwota dotacji 9 797 271,00 zł;

- zadanie powiatu bocheńskiego pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: „Zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska wraz z odbudową drogi i usunięciem skutków w ciągu drogi powiatowej nr 1447K Muchówka - Porąbka Iwkowska w miejscowości Rajbrot w km 5+676-5+729, 5+745-5+776, 5+813-5+840”, realizowane w 2018 roku, kwota dotacji
4 400 995,00 zł;

- zadanie gminy Dobczyce zadanie pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn. „Budowa Szkoły Podstawowej w Dziekanowicach z wewnętrznymi instalacjami oraz zewnętrzna infrastrukturą techniczną - realizowanego w ramach projektu: Przeniesienie infrastruktury komunalnej poza obszar osuwiska oraz stabilizacja osuwiska w Dziekanowicach”, realizowane w 2017 roku, kwota dotacji 1 544 000,00 zł;

- zadanie gminy Lanckorona zadanie pn.: Wykonanie właściwych prac w ramach zadania pn.: Przeniesienie - Odbudowa budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Lanckorona - Łaśnica na działkach 7502/2,7509 poza terenem osuwiskowym w Lanckoronie, realizowane w 2019 roku, kwota dotacji 1 190 466,24 zł.


20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa 20220110 Sułoszowa
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj