Niepodległa jest w nas. Krakowskie obchody Narodowego Święta Niepodległości
2021-11-11

– Suwerenność polskiego państwa rodziła się krok po kroku. Jego trwałym fundamentem była siła kolejnych pokoleń Polaków, dla których wolna Rzeczypospolita ani na chwilę nie przestała być upragnionym celem. To oni nie pozwolili zgasić tlącej się nadziei – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas dzisiejszych obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Najpiękniejsza Biało-Czerwona

Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów przy Pomniku Żołnierzy Polski Walczącej na krakowskim Powiślu. Wcześniej wojewoda małopolski Łukasz Kmita złożył jeszcze kwiaty przy pomniku Józefa Piłsudskiego i Legionistów u zbiegu ulic Piłsudskiego, Wenecja i Garncarskiej.

Dokładnie o godz. 10.00 w katedrze wawelskiej rozpoczęła się msza święta w intencji Ojczyzny. Przewodniczył jej ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. Uczestniczyli w niej przedstawiciele władz rządowych i samorządowych, służb, inspekcji, straży, szeregu instytucji, świata nauki, stowarzyszeń oraz mieszkańcy Małopolski.

Po mszy świętej wawelskie wzgórze wypełniło się barwami narodowymi. Wszystko za sprawą flag, które rozdawaliśmy mieszkańcom. Następnie uczestnicy obchodów udali się na plac ojca Adama Studzińskiego, gdzie przy Krzyżu Katyńskim złożono kwiaty.

Uhonorowani za służbę Rzeczypospolitej

Podczas uroczystości na placu Jana Matejki wojewoda małopolski Łukasz Kmita – w imieniu prezydenta Andrzeja Dudy – wręczył odznaczenia państwowe.

Krzyżem Orderu Krzyża Niepodległości z Mieczami uhonorowany został pośmiertnie śp. Aleksander Pękala. Order, przyznany za wybitne zasługi poniesione z niezwykłym poświęceniem w walce o suwerenność i niepodległość państwa polskiego, z rąk wojewody odebrała córka odznaczonego.

Odznaczenia zostały przyznane także:

- p. Kazimierzowi Cholewie – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w pielęgnowaniu pamięci o najnowszej historii Polski,

- Żołnierzowi Armii Krajowej śp. Czesławowi Kukurykowi ps. „Guzik” – Krzyż Walecznych (odznaczenie odebrał syn) – w uznaniu czynów męstwa i odwagi, wykazanych w boju,

- p. Henrykowi Środzie – Złoty Krzyż Zasługi – za działalność na rzecz niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz za działalność społeczną i kombatancką

- p. Małgorzacie Janiec – za działalność na rzecz społeczności lokalnej oraz za upamiętnianie historii Polski.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita wręczył również 7 Srebrnych Krzyży Zasługi oraz jeden Brązowy Krzyż Zasługi. Odznaczenia te zostały przyznane za działalność społeczną, charytatywną, na rzecz społeczności lokalnej, samorządową oraz na rzecz ochrony przeciwpożarowej.

Nowi obywatele

10 osób pochodzących m.in. z Białorusi, Litwy, Meksyku, Syrii, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, odebrało z rąk wojewody małopolskiego Łukasza Kmity akty nabycia obywatelstwa polskiego.

Osoby te uzyskały obywatelstwo polskie na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz decyzji Wojewody Małopolskiego uznającej za obywatela polskiego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Prezydent RP może nadać cudzoziemcowi obywatelstwo polskie na jego wniosek.

Osoby, które otrzymały decyzję Wojewody Małopolskiego uznającą za obywatela polskiego, musiały spełnić przesłanki wskazane w ustawie o obywatelstwie polskim, m.in. przebywać w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt stały, udokumentować znajomość języka polskiego, być osobą polskiego pochodzenia lub posiadaczem Karty Polaka.

Cześć i chwała Bohaterom!

Przy Grobie Nieznanego Żołnierza na placu Jana Matejki odbyły się główne uroczystości tegorocznych obchodów Narodowego Święta Niepodległości z udziałem kompanii honorowych i orkiestry Wojska Polskiego.

– Choć państwo polskie zostało formalnie wymazane z map Europy na 123 lata, to jednak poczucie narodowej tożsamości i przynależności nigdy nie umarło. Było to zasługą naszych Przodków, którzy mówili: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!”. Choć zaborcy ograniczali posługiwanie się językiem polskim w przestrzeni publicznej, to nasi Ojcowie z tym większą walecznością w sercu wołali: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!”. Choć spotykało ich wiele krzywd tylko za to, że chcieli utrwalać narodową jedność i troszczyć się o pamięć, nawet w największych chwilach zwątpienia deklarowali: „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy!”. Słowa te determinują nasz narodowy charakter i pozostają ciągle aktualne – również dziś, w 2021 roku. Nie wolno nam o tym zapominać, że Polska nie zginie, jeśli będzie żywa w naszych sercach! – mówił wojewoda małopolski Łukasz Kmita podczas uroczystości.

Po przemówieniu wojewody oficjalne delegacje oddały hołd narodowym Bohaterom, składając wieńce przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Przy ulicy Basztowej odbyła się także defilada oraz pokaz pojazdów służb mundurowych. Plac Matejki przybrał biało-czerwone barwy za sprawą flag, które także tam przekazaliśmy Małopolanom. Na zakończenie chętni mogli poczęstować się wojskową grochówką.

– W każdym kolejnym dniu chciejmy pamiętać o wspaniałym, niepodległościowym dziedzictwie i z dojrzałością mierzmy się z wyzwaniami obecnych czasów. Niech to przesłanie stanie się dla nas źródłem ożywczych inspiracji we wzajemnym braterstwie, solidarności i jedności – dodał wojewoda.

20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021 20211111 11 listopada 2021
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj