Przed 1 listopada
2021-10-29

W najbliższych dniach będzie można zaobserwować wzmożony ruch samochód i pieszych w okolicach cmentarzy. Zbliżają się święta, podczas których odwiedzimy naszych bliskich, znajomych i przyjaciół, którzy bezpowrotnie odeszli od nas. Jak co roku służby mundurowe w całym kraju będą czuwać nad spokojnym dojazdem do nekropoli. W związku z organizowaną przez policję akcją „Znicz” oraz niepokojącą sytuacją epidemiologiczną, wojewoda małopolski Łukasz Kmita zwołał posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, w którym wzięli udział przedstawiciele małopolskiej Policji, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządu Dróg Wojewódzkich, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Przedstawiciele poszczególnych służb złożyli na ręce wojewody Łukasza Kmity raporty z dotychczasowych przygotowań, podkreślając zarazem gotowość do dalszych wzmożonych działań w sytuacjach nieprzewidzianych.

- 1 i 2 listopada to bardzo wyjątkowe święta dla Polaków. Odwiedzamy nekropolie na terenie całego kraju, by uczcić pamięć naszych bliskich. Wiąże się to jednak ze zwiększonym ruchem pieszych i samochodów. Mając na uwadze bezpieczeństwo Małopolan, zwołałem posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, podczas którego przedstawiciele służb zaprezentowali stan przygotowania do tego wyjątkowego weekendu – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- Nie możemy zapomnieć o tym, że nadchodzący weekend oznacza również spotkania z bliskimi. Zadbajmy o to, by były bezpieczne. Ostatnie dni pokazały, że liczba nowych przypadków i hospitalizacji wzrasta. Apeluję do wszystkich Małopolan o stosowanie złotej zasady DDM – dezynfekcja, dystans, maseczki. To one wraz ze szczepieniami przeciw COVID-19 są jedynym narzędziem, aby kolejna fala nie przyniosła tzw. twardego lockdownu – dodaje wojewoda Łukasz Kmita.

Policyjna akcja „Znicz”
- Maksymalne ilości sił i środków zostały przeznaczone na nadchodzące dni. Będziemy wszędzie tam, gdzie zajdzie taka potrzeba - mówi zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Krakowie inspektor Piotr Morajko.

- Łącznie przez cały okres Wszystkich Świętych około 2 tysiące policjantów ruchu drogowego będzie dbać o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu. Szczególną ochronę będziemy sprawować nad niechronionymi uczestnikami ruchu drogowego, ponieważ grupa ta będzie bardzo liczna na drogach i cmentarzach – dodaje zastępca naczelnika wydziału ruchu drogowego KWP w Krakowie podinspektor Wojciech Matras.

W okresie od 29 października do 2 listopada br. będą prowadzone przez małopolskich policjantów działania zapewniające bezpieczeństwo w czasie Święta Wszystkich Świętych.

Każdego dnia do służby zostanie skierowanych około 400 policjantów ruchu drogowego, natomiast 1 listopada - 500. W działania zaangażowani są także policjanci prewencji, którzy będą patrolować rejon cmentarzy, monitorować parkingi pod kątem niedopuszczania do kradzieży mienia pozostawionego w pojazdach. Będą także monitorować dworce autobusowe i kolejowe by zapobiegać kradzieżom kieszonkowym.

Policjanci drogówki będą przede wszystkim pomagać uczestnikom ruchu drogowego, w szczególności pieszym w bezpiecznym dotarciu na groby bliskich.  

Na głównych ciągach komunikacyjnych, szczególnie na skrzyżowaniach przy drogach wlotowych i wylotowych z największych miast oraz w pobliżu cmentarzy, policjanci ruchu drogowego będą utrzymywać płynność ruchu pojazdów, przystępując do ręcznej regulacji ruchem. 1 listopada w Krakowie do działań zostanie włączony bezzałogowy statek powietrzny - DRON, za pomocą którego policjanci będą nadzorować natężenie ruchu drogowego w rejonach cmentarzy.

Osoby udające się na groby bliskich muszą być przygotowane na zmiany w organizacji ruchu na drogach znajdujących się w rejonach cmentarzy. Często polega to na umieszczeniu w danym miejscu zakazu parkowania, czy wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego. Zbliżając się w rejon cmentarzy, należy obserwować znaki i stosować się do nich. Są to najczęściej znaki zakazu wjazdu, zakazu ruchu w obu kierunkach oraz zakazy zatrzymywania się.

Mając na uwadze zbliżające się Święto Wszystkich Świętych oraz odnotowywane wzrosty zakażeń koronawirusem, Małopolska Policja kontynuuje działania związane z egzekwowaniem nakazów, zakazów oraz ograniczeń związanych z wprowadzonymi obostrzeniami wynikającymi z przepisów prawa.

- Oczekuję od Policji, aby egzekwowała kwestię przestrzegania zasad sanitarnych, szczególnie w autobusach, tramwajach i pociągach. Nie możemy pozwolić sobie na to, aby wybierając się na cmentarze, podróżować transportem zbiorowym i nie przestrzegać zasad związanych z noszeniem maseczek. Jak mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, odchodzimy od pouczania. Nie chcemy karać Małopolan, chcemy prosić o to, by wychodząc z domu, zawsze mieli przy sobie maseczkę zabezpieczającą przed transmisją koronawirusa – podkreśla  wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

W szczególności działania te realizowane są w rejonach dużych skupisk ludzkich, komunikacji publicznej, w przestrzeniach zamkniętych, np. sklepach i dotyczą m.in. kontroli obowiązku zasłaniania ust i nosa.

Sytuacja drogowa w Małopolsce
Dyrektor krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Pałasiński podczas posiedzenia Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego przedstawił aktualną sytuację na drogach krajowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrudnień, które będą występowały od 29 października do 1 listopada 2021 roku.

- Przerwaliśmy prace związane z przebudowami, remontami i bieżącym utrzymaniem dróg, minimalizując utrudnienia w ruchu. Kierowców prosimy o spokojną, bezpieczną jazdę - mówi dyrektor GDDKiA Oddziału w Krakowie Tomasz Pałasiński.

W związku ze zbliżającą się Świętem Wszystkich Świętych oraz Świętem Niepodległości i planowanym zwiększeniem natężenia ruchu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie wystosował polecenie do rejonów dróg wojewódzkich o dokonanie objazdów dróg i zminimalizowanie utrudnień występujących na ciągach dróg wojewódzkich.

- Zarząd Dróg Wojewódzkich przerwał wszystkie roboty tymczasowe. Na robotach długoterminowych, kontraktach, które trwają, wykonawcy przerwali roboty i zostali zobligowani do zabezpieczenia placów budów. Informacje o miejscach, które mogą generować pewne zatory, zostały przekazane do Komendy Wojewódzkiej Policji. Miejsca te będą monitorowane - podkreśla zastępca dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie Zbigniew Biernat.

Warunki meteorologiczne w Małopolsce w nadchodzący weekend
Podczas posiedzenia synoptyk IMGiW w Krakowie przedstawił sytuację pogodową na najbliższe dni.

- Informacja pogodowa jest korzystna. Nie przewidujemy dużych zachmurzeń. Temperatura maksymalna w ciągu dnia kształtować się będzie na poziomie ok. 16-18 stopni Celsjusza, a minimalna w nocy ok. 2-6 stopni. W rejonach podgórskich będzie nieco chłodniej - mówi synoptyk meteorolog z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Krakowie Szymon Poręba.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Małopolsce
-  Pod względem zapadalności na 1000 mieszkańców Małopolska wypada wyjątkowo korzystnie dla tle innych województw. Mamy na uwadze regiony, w których sytuacja jest najgorsza: powiat tatrzański, miasto Kraków, powiat wielicki i powiat gorlicki - mówi małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny.

Na podstawie analizy obecnej sytuacji epidemiologicznej w województwie małopolskim należy wskazać, iż w powiatach województwa małopolskiego obserwujemy stopniowy wzrost zakażeń SARS-CoV-2. W przeciągu ostatnich 14 dni nastąpił wzrost wskaźników epidemiologicznych takich jak suma zachorowań oraz zapadalność na 10 000 mieszkańców.

Liczba wszystkich zachorowań (osób) w powiatach województwa małopolskiego w ostatnich 14 dniach tj. od 15 do 28 października 2021 r. wynosi 3110. Największą liczbę zachorowań w ciągu tego 14-dniowego okresu zarejestrowano kolejno w: m. Kraków (1014), powiatach: krakowskim (260), nowotarskim (174), tarnowskim (172) oraz nowosądeckim (152). Najmniej zachorowań w tym okresie zaobserwowano w powiecie miechowskim (21) oraz suskim (28).

W porównaniu do poprzedniego 14-dniowego okresu tj. od 01 do 14 października 2021 r. suma zachorowań w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego wzrosła w ciągu ostatnich 14 dni średnio o 136 % - czyli ponad dwukrotnie.

Średnia 14-dniowa zapadalność na COVID-19  na dzień 28.10.2021 r. w województwie małopolskim wynosi 9,1. Najwyższy wskaźnik zapadalności na 10 000 mieszkańców obserwujemy w powiecie tatrzańskim (15,3), i dalej kolejno w Krakowie (13,0) i powiecie gorlickim (11,5), natomiast najniższą wartość tego wskaźnika zarejestrowano w powiecie oświęcimskim (2,6), suskim (3,4) oraz wadowickim (4,3).

Ponadto należy wskazać, że w województwie małopolskim w obecnym 14-dniowym okresie analizy tj.  od 15 do 28 października 2021 r. obserwujemy ponad dwukrotny wzrost średniej 14-dniowej zapadalności na COVID-19 w porównaniu do analogicznego 14-dniowego okresu od 1 października do 14 października 2021 r., gdzie wskaźnik ten wynosił 3,9.

20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz 20211029 WZZK Znicz
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj