Bramki do automatycznej odprawy granicznej dla lotniska Kraków-Balice
2021-10-05

Miesiąc temu nowy ambulans pirotechniczny o wartości miliona złotych, a dziś 10 bramek ABC do automatycznej odprawy granicznej wartych ponad 5,6 mln złotych. Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał z zastępcą komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu odpowiedzialną za sprawy graniczne płk Renatą Obrzut kolejną umowę użyczenia przekazującą Placówce Straży Granicznej w Krakowie-Balicach specjalistyczny sprzęt. Wszystko po to, aby wzmocnić bezpieczeństwo na lotniczym przejściu granicznym i usprawnić procedury lotniskowe.

W uroczystości uczestniczyli również wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach ppłk SG Winicjusz Tęczar i prezes Zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.

Od dziś na lotnisku Kraków-Balice można korzystać z dziesięciu nowo zainstalowanych bramek. Pięć z nich będzie przeznaczonych do odpraw osób wylatujących, a kolejne pięć dla pasażerów odwiedzających nasz kraj. To sprawia, że w jednym momencie może być obsługiwanych dziesięciu pasażerów. Zastosowanie najnowocześniejszych technik biometrycznych gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa, wysoką jego skuteczność i minimalizuje ryzyko błędów. Na zakup tego nowoczesnego systemu wojewoda małopolski Łukasz Kmita przeznaczył 5 618 780 złotych, pozyskanych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

- Serdecznie dziękuję Panu Ministrowi Mariuszowi Kamińskiemu oraz całemu kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za te środki. System bramek ABC podniesie standard usług świadczonych na krakowskim lotnisku. Usprawnienie procesu odpraw, przy zachowaniu wszystkich standardów bezpieczeństwa, jest niezwykle istotne. Cała procedura odprawy automatycznej trwa kilkanaście sekund, a pasażer nie ma bezpośredniego kontaktu z kontrolerem, choć wszystko odbywa się w pod nadzorem funkcjonariusza Straży Granicznej. Z punktu widzenia rozwoju Międzynarodowego Portu Lotniczego Kraków-Balice to bardzo funkcjonalne i potrzebne rozwiązanie. Kładę nacisk na stałe doposażanie Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Zależy mi również na tym, aby wprowadzane rozwiązania i narzędzia poprawiały bezpieczeństwo na lotnisku oraz usprawniały pracę strażników. Jeden z największych portów lotniczych w Polsce staje się coraz nowocześniejszy, wygodniejszy i bezpieczniejszy zarówno dla pasażerów, jak i funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz pracowników lotniska – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

- W czasie pandemii te urządzenia wspierają nasze bezpieczeństwo, ale żadne urządzenie nie zastąpi człowieka. Dlatego bardzo dziękuję wszystkim funkcjonariuszom Straży Granicznej za to, co na co dzień Państwo robią, dbając o bezpieczeństwo przylatujących i odlatujących. W Małopolsce jest bezpiecznie – podkreśla wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka.

Bramki wspomogą funkcjonariuszy w walce z fałszerstwami dokumentów oraz w ujawnianiu osób poszukiwanych czy próbujących przekroczyć granicę nielegalnie. Ponadto minimalizują ryzyko błędów, ponieważ w jednym momencie każda bramka umożliwia przejście tylko jednej osoby, a systemy informatyczne są połączone z bazami danych Straży Granicznej.

System bramek ABC (Automated Border Control) jest przeznaczony do prowadzenia odpraw pasażerów podróżujących poza strefę Schengen, tj. Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Gruzji, Chorwacji czy Albanii). Pasażer sam dokonuje wyboru dotyczącego formy kontroli pomiędzy standardową a automatyczną.

Odprawiany pasażer postępuje zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie: umieszcza dokument na czytniku, gdzie zostaje on zeskanowany. Następnie, po pomyślnej weryfikacji, następuje otwarcie drzwiczek i kolejny etap kontroli, czyli porównanie danych biometrycznych zawartych w dokumencie z wizerunkiem osoby poddającej się sprawdzeniom. Gdy system potwierdzi, że dokumentem posługuje się osoba uprawniona, a sam dokument upoważnia do przekroczenia granicy, proces zostaje zakończony i pasażer opuszcza bramki.

- Przekazanie urządzeń służących do dokonywania automatycznej kontroli granicznej niewątpliwie usprawni proces takiej kontroli. Przyspieszenie odpraw podróżnych ma kluczowe znaczenie tym bardziej w sytuacji wykonywania przez funkcjonariuszy dodatkowych czynności, związanych z działaniami sanitarnymi. Ponadto, brak bezpośredniego kontaktu podróżnego z kontrolerem wpisuje się w działania prewencyjne, zapobiegające rozprzestrzenianiu się zagrożeń epidemiologicznych – zaznacza zastępca komendanta KOSG płk Renata Obrzut.

- Innowacyjne urządzenia pozwolą usprawnić odprawę paszportową. Realizacja tego przedsięwzięcia nie byłaby możliwa bez wsparcia Wojewody Małopolskiego, Pana Łukasza Kmity, i współpracy z Międzynarodowym Portem Lotniczym. Bądźmy nowocześni i bezpieczni - mówi komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach ppłk SG Winicjusz Tęczar.

- Priorytetem krakowskiego lotniska jest wysoki standard świadczonych  usług, ale przede wszystkim  bezpieczeństwo naszych pasażerów. Tym bardziej cieszy nas fakt, że wprowadzenie samoobsługowych systemów kontroli granicznej dzięki funduszom z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji znacznie usprawni obsługę pasażerów i  ułatwi pracę służbom. Kraków Airport jest częścią regionu i stanowi kluczowy element układu komunikacyjnego. Jego rozwój bezpośrednio przekłada się na wzrost pozycji gospodarczej, kapitału społecznego, a także ruchu turystycznego - podsumowuje prezes Zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.

20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport 20211005 Bramki ABC na KrakowAirport
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj