Pirowóz dla bezpieczeństwa latających
2021-08-30

Na co dzień chroni naszych granic i dba o to, aby ich przekraczanie przebiegało sprawnie i bezpiecznie. Straż Graniczna, bo o niej mowa, otrzymała dziś od wojewody małopolskiego Łukasza Kmity, specjalistyczny ambulans pirotechniczny. To sprzęt, którego wykorzystanie przyczyni się do dalszej poprawy bezpieczeństwa na lotniczym przejściu granicznym. Usprawni też pracę Placówki Straży Granicznej Kraków-Balice.

Uroczyste przekazanie wozu nastąpiło przy Centrum Edukacji Lotniczej na terenie Kraków Airport im. Jana Pawła II. W uroczystości wzięli udział: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej płk Stanisław Laciuga, komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie-Balicach ppłk Winicjusz Tęczar, prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

Kolejne zakupy z myślą o bezpieczeństwie latających
- Pojazd pozwoli na usprawnienie systemu bezpieczeństwa w Międzynarodowym Porcie Lotniczym Kraków-Balice. To nowoczesny sprzęt, którego wykorzystanie mocno wpłynie na sprawność działania Straży Granicznej i eliminowanie zagrożeń. To istotne z punktu widzenia zarówno funkcjonariuszy, jak i pasażerów. Polski rząd konsekwentnie wspiera służby. Jedną z nich jest Straż Graniczna. Dziękuję za Państwa codzienną, oddaną służbę oraz profesjonalizm. Sukcesywnie zakupujemy sprzęt, który dodatkowo rozszerza możliwości wykonywanych operacji. Oprócz pirowozu zakupiliśmy również 10 bramek automatycznej kontroli granicznej, których odbiór nastąpi we wrześniu. Niebawem zakupiony będzie też samochód elektryczny na płytę lotniska oraz średni robot pirotechniczny – jako uzupełnienie ambulansu. Nadążamy za pojawiającymi się potrzebami. Wspólnym mianownikiem tych działań jest rozwój lotniska i rozszerzanie działań podnoszących poziom bezpieczeństwa – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

5-tonowy specjalista do zadań specjalnych
Pojazd o masie 5 ton posiada m.in. napęd na dwie osie, co pozwoli na podniesienie mobilności i docieranie w trudnodostępne miejsca. Wartość specjalistycznego samochodu wraz z wyposażeniem oraz odzieżą przeznaczoną dla zespołu operatorów podejmujących działania o charakterze pirotechnicznym to blisko milion złotych.

- Wsparcie, jakie uzyskuje Karpacki Oddział Straży Granicznej od Wojewody Małopolskiego, poprzez użyczenie Placówce SG w Krakowie-Balicach ambulansu pirotechnicznego, ma duże znaczenie dla osiągnięcia jeszcze większego poziomu bezpieczeństwa. Możliwość użycia tego pojazdu wraz z wyposażeniem skróci czas trwania zagrożenia dla zdrowia i życia ludzkiego, umożliwiając szybsze dotarcie funkcjonariuszy w rejon zagrożenia wraz ze sprzętem, niezbędnym do natychmiastowej interwencji – zaznacza płk SG Stanisław Laciuga, komendant Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu.

Pirowóz powstał na bazie podwozia ciężarowego pojazdu Mercedes-Benz Sprinter, który został przystosowany do przewozu 6 osób oraz przewozu i magazynowania sprzętu pirotechnicznego, m.in. robota pirotechnicznego, kombinezonów antywybuchowych, zestawów służących do otwierania różnego typu zamknięć, drzwi, skrytek, otwierania pojazdów. Chodzi zatem o operacje polegające na przemieszczeniu podejrzanych przedmiotów w pożądane miejsce, a także sprzęt służący do obserwacji i wglądu do trudno dostępnych miejsc i pomieszczeń.

Na jego wyposażeniu znajdują się urządzenia niezbędne do obsługi takiego sprzętu oraz do zabezpieczenia działań pirotechnicznych. Pojazd jest przystosowany do holowania beczki pirotechnicznej w celu wywozu ze strefy zagrożenia urządzeń i materiałów niebezpiecznych.

- Pojazd jest w pełni wyposażony. Jego wykorzystanie nie tylko zwiększa szybkość reakcji pirotechników, ale spełnia również rolę w pełni wyposażonej bazy do kierowania i podejmowania działań minersko-pirotechnicznych w terenie – dodaje wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

By wyeliminować zagrożenia na lotniczym przejściu granicznym
W związku z już zrealizowaną oraz dalszą, planowaną rozbudową portu lotniczego Kraków-Balice, nastąpiło poszerzenie strefy działania oraz kubatury budynków, a co za tym idzie obszaru, gdzie mogą występować zagrożenia o charakterze bombowym.

Przekazany przez wojewodę małopolskiego Łukasza Kmitę ambulans będzie uzupełnieniem narzędzi stosowanych w procesie neutralizacji materiałów wybuchowych i przedmiotów niebezpiecznych. Placówka Straży Granicznej w Krakowie-Balicach ani żadna inna służba na krakowskim lotnisku dotychczas nie posiadała specjalistycznego samochodu pirotechnicznego.

- Jesteśmy niezmiernie wdzięczni wszystkim, którzy przyczynili się do procesu przekazania ambulansu pirotechnicznego. Szczególne podziękowania należą się wojewodzie małopolskiemu Łukaszowi Kmicie, bez którego wsparcia nie udałoby zrealizować tego ważnego projektu. Jestem przekonany, że ten specjalistyczny sprzęt poprawi poziom bezpieczeństwa pasażerów i pracujących dla lotniska służb – powiedział ppłk. Winicjusz Tęczar.

- Lotnisko w Krakowie-Balicach wyposażone jest w najnowocześniejsze urządzenia, które służą bezpieczeństwu pasażerów i wszystkim pracującym tutaj służbom. Tym bardziej cieszy nas fakt, że po raz kolejny rządowe wsparcie  Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,  jakim jest użyczenie  pirotechnicznego wysokiej jakości sprzętu, służyć będzie Straży Granicznej w niesieniu pomocy przy ewentualnym zagrożeniu na lotnisku. Jestem przekonany, że tego typu inwestycje wpływają  na szybki  rozwój naszego lotniska, a tym samym na wzmacnianie potencjału turystycznego Krakowa i Małopolski – podkreśla prezes Kraków Airport Radosław Włoszek.

20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice 20210830 Balice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj