Nowe poldery zabezpieczą dolinę rzeki Serafy przed powodziami i podtopieniami
2021-08-09

Kilka dni temu krakowskie osiedle Bieżanów zostało dotknięte błyskawiczną powodzią miejską. Teren ten odwiedzili dziś prezes Wód Polskich Przemysław Daca oraz I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak. Bieżanów jest przykładem silnie zurbanizowanego obszaru, które ostatnio mocno doświadcza skutków intensywnych, nawalnych opadów deszczu. Dlatego też na terenie dzielnicy Wody Polskie prowadzą konsekwentne działania zaradcze: już rozpoczynają budowę dwóch zbiorników przeciwpowodziowych Malinówka I i Malinówka II, a kontynuowane są prace przygotowawcze do budowy kolejnych dwóch polderów. Stworzenie odpowiedniego systemu zbiorników jest konieczne, ponieważ dolina rzeki Serafy jest szczególnie zagrożona podtopieniami, jakie pojawiają się na skutek nawalnych opadów deszczu.

- Kilka dni temu zostało zalane osiedle Bieżanów w Krakowie. Mimo że zbiornik przeciwpowodziowy Bieżanów na Serafie zadziałał prawidłowo, nie pomieścił on nadmiaru wody. Cieszę się, że w najbliższym czasie zostaną wybudowane jeszcze trzy takie zbiorniki retencyjne nad Malinówką i jeden nad Serafą. Dzięki temu jeszcze bardziej zwiększymy bezpieczeństwo mieszkańców przed kolejną powodzią – podkreśla I wicewojewoda małopolski Józef Leśniak.

Podczas wizyty omówiono problematykę doliny rzeki Serafy oraz szczegóły realizowanych inwestycji. W spotkaniu uczestniczyli także dyrektor Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Jacek Gołda oraz zastępca dyrektora krakowskich Wód Polskich ds. Ochrony Przed Powodzią i Suszą Radosław Radoń.

Wody Polskie tworzą obecnie kaskadę 5 suchych zbiorników przeciwpowodziowych. Inwestycja ma zabezpieczyć teren Krakowa oraz gminy Wieliczka, na obszarze o łącznej powierzchni 16,5 tys. hektarów. Budowa zbiorników przeciwpowodziowych w dolinie rzeki Serafy realizowana jest w ramach „Projektu ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły”, przy udziale międzynarodowych instytucji finansowych – Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku Rozwoju Rady Europy oraz budżetu państwa.

W dolinie rzeki Serafy powstają zbiorniki małej retencji:
-zbiornik Malinówka I o pojemności 114 tys. m3 i powierzchni 5,8 ha,
-zbiornik Malinówka II o pojemności 49 tys. m3 i powierzchni 2,5 ha,
-zbiornik Malinówka III o pojemności 71t ys. m3 i powierzchni 3,5 ha,
-zbiornik Serafa II o pojemności 43 tys. m3 i powierzchni 2,8 ha.

5 sierpnia 2021 r. podpisano  umowę na budowę dwóch zbiorników dla zadania „Zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Serafy”. W ramach inwestycji do końca 2022 roku zostanie zrealizowana budowa zbiorników: Malinówka I i II wraz z obiektami towarzyszącymi. Trwają prace przygotowawcze związane z budową kolejnych dwóch polderów. Budowa ma być zakończona w połowie 2023 roku. W dolinie rzeki Serafy działa już nowoczesny zbiornik przeciwpowodziowy Bieżanów.

Więcej o inwestycjach Wód Polskich➡https://bit.ly/3s9Jd03

20210810202108102021081020210810202108102021081020210810
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj