Znamy małopolskich beneficjentów konkursu „Od zależności ku samodzielności”
2021-03-26

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej rozstrzygnęło otwarty konkurs ofert „Od zależności ku samodzielności”. Głównym celem tego programu jest pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły.
 
Komisja Konkursowa zarekomendowała przyznanie dofinansowania dla 42 podmiotów w całej Polsce. Może do nich trafić łącznie 3 mln złotych. Na liście beneficjentów znalazło się 5 podmiotów z naszego województwa. Małopolscy beneficjenci otrzymają rządowe wsparcie w wysokości ogółem 359 328 złotych.
 


Dzięki dofinansowaniu możliwe będzie zrealizowanie następujących małopolskich projektów:

1. Asystent zdrowienia – nowa rola osób chorujących psychicznie, Stowarzyszenie „Otwórzcie Drzwi”, pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, kwota dofinansowania 78 936,00 zł;

2. AKTYWNI – OTWARCI – POZYTYWNI, Olkuskie Stowarzyszenie PROGRES, ul. Jana Korczaka 7, 32-300 Olkusz, kwota dofinansowania 52 800,00 zł;

3. Szansa na samodzielność, Stowarzyszenie na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społeczno-Gospodarczego KLUCZ, ul. Źródlana 3, 32-310 Kolbark, kwota dofinansowania 47 800,00 zł;

4. Optymalizacja wparcia dla dorosłych niesamodzielnych osób z autyzmem i ich rodzin, Fundacja Wspólnota Nadziei, ul. Ogrodowa 17, 32-082 Bolechowice, kwota dofinansowania 100 000,00 zł;

5. Akademia Liderów Cogito, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej, Pl. Sikorskiego 2/8, 31-115 Kraków, kwota dofinansowania 79 792,00 zł.


Fot. MRiPS

Od zależności ku samodzielności
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj