Zespół Parków Krajobrazowych z finansowym wsparciem Wojewody Małopolskiego
2021-03-26

Prawie pół miliona złotych dotacji celowej trafi do Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego m.in. na edukację ekologiczną, współpracę z samorządami lokalnymi oraz ochronę czynną wartości przyrodniczych.

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita podpisał umowę z marszałkiem Witoldem Kozłowskim na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przyrody na kwotę 481 tysięcy złotych, które będą realizowane przez ZPKWM.

Na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego znajduje się 11 parków krajobrazowych zajmujących łączną powierzchnię 181 040,1 ha oraz Obszary Chronionego Krajobrazu, których łączna powierzchnia to 572 873,13 ha.

ZPKWM realizuje zadania dotyczące edukacji ekologicznej wśród młodzieży szkolnej i studentów. Zajmuje się także ochroną przyrody ożywionej i nieożywionej oraz popularyzowaniem turystyki na terenie parków krajobrazowych.

210326 umowa20210326 park krajobrazowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj