Systematyczne wsparcie rządu w dobie pandemii: 148 mln złotych dla małopolskich przedszkoli
2021-03-20

– W dobie pandemii każde wsparcie jest na wagę złota, szczególnie to kierowane do rodzin. Poza przekazywaniem dodatkowych środków przeznaczonych na walkę z koronawirusem, rząd premiera Mateusza Morawieckiego nie zapomina o bieżących potrzebach samorządów. Minister Edukacji i Nauki poinformował właśnie o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Na ten cel do małopolskich samorządów trafi w sumie prawie 148 mln złotych. To olbrzymia kwota, dzięki której znacznie poprawi się jakość życia małopolskich rodzin – mówi wojewoda Łukasz Kmita.
 
Środki już są na kontach jednostek samorządu terytorialnego w województwie małopolskim. Wykonany wczoraj przelew na kwotę ogółem 147 920 818 złotych dowodzi olbrzymiej skali wsparcia z budżetu państwa. Dofinansowanie trafi do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, przedszkoli, przedszkoli specjalnych i z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego.

Wysokość dotacji została ustalona na podstawie przelicznika uwzględniającego m.in. liczbę uczniów do lat pięciu w placówkach wychowania przedszkolnego. Największe środki – w wysokości ponad 38 mln złotych – otrzyma miasto Kraków. Po około 4,4 mln złotych trafi odpowiednio do Tarnowa i Nowego Sącza.
 
Przyznane dofinansowanie ma na celu zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej dzieci, przy jednoczesnym zagwarantowaniu obniżenia obciążeń finansowych ponoszonych przez rodziców z tytułu uczestnictwa ich dzieci w wychowaniu przedszkolnym. Otrzymane środki jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć wyłącznie na pokrycie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
 
Dotacja dla jednostek samorządu terytorialnego przyznawana jest co roku na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

dotacja MEiN wychowanie przedszkolne
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj