Konsumenci to my wszyscy
2021-03-15

15 marca obchodzimy Światowy Dzień Konsumenta (znany też jako Światowy Dzień Praw Konsumenta) – międzynarodowe święto, którego pierwsze obchody odbyły się w 1983 roku, w 21. rocznicę przemówienia prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy’ego, dotyczącego projektu ustawy o ochronie praw konsumenta.

Dziś, kilkadziesiąt lat po wygłoszeniu tego pamiętnego przemówienia, na całym świecie istnieje zarówno szereg uregulowań dotyczących praw konsumentów, jak i instytucji, których zadaniem jest udzielanie im wsparcia i pomocy.

Jedną z nich jest, należąca do rządowej administracji zespolonej w województwie, Inspekcja Handlowa. To organ, który ustawowo został powołany m.in. do ochrony interesów i praw konsumentów.

Poza działalnością kontrolną w kwestiach np. dotyczących uwidaczniania cen, bezpieczeństwa zabawek czy jakości paliw, Inspekcja Handlowa zajmuje się poradnictwem konsumenckim i prowadzeniem postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. mediacje), a przy Małopolskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej działa Stały Sąd Polubowny, dzięki którym przedsiębiorcy i konsumenci mogą polubownie zakończyć spory.

Wszystkie porady są bezpłatne, w roku 2020 konsumenci niemal 8 tysięcy razy skorzystali z tej formy pomocy, a większość porad dotyczyła rękojmi, gwarancji i niezgodności towaru z umową. 

Jak twierdzi dyrektor krakowskiej Inspekcji Handlowej, Joanna Jahn-Machowska: Wiedza konsumentów o posiadanych prawach, jest równie ważna co pomoc w ich dochodzeniu, dlatego też urząd ten zajmuje się dodatkowo działalnością edukacyjną, której celem jest poszerzanie świadomości prawnej zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorców. Wskazywał już różnice między rękojmią i gwarancją, przedstawił zasady dotyczące zwrotu towaru, czy właściwego uwidaczniania cen, a ostatnio przygotował spot przypominający o prawie konsumentów do zakupu towaru po cenie korzystniejszej, który można obejrzeć w serwisie https://www.youtube.com/watch?v=nwu3jveu1js.

W sprawie porady, pomocy w polubownym zakończeniu sporu czy zgłoszenia o nieprawidłowościach można się do Inspekcji Handlowej zwrócić osobiście, jednak ze względu na panującą epidemię zalecamy kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub platformy ePUAP. Dane kontaktowe dostępne są pod adresem http://www.krakow.wiih.gov.pl/Content/Page/inspekcja_w_krakowie.


Dzień Praw Konsumenta
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj