Uroczystości pogrzebowe Zbigniewa Ferczyka
2021-03-15

Odszedł Zbigniew Ferczyk – Żołnierz AK, aktywny działacz podziemia antykomunistycznego, radny miasta Krakowa oraz przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Krakowskiego. W uroczystościach pogrzebowych na krakowskim cmentarzu w Grębałowie wziął udział wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Prezydent Andrzej Duda za wybitne zasługi dla niepodległości Polski i przemian demokratycznych w kraju, za osiągnięcia w działalności samorządowej, związkowej i społecznej oraz za upowszechnianie i dokumentowanie wiedzy o najnowszej historii Polski odznaczył pośmiertnie Zbigniewa Ferczyka Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Odznaczenie przekazał rodzinie Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP.

***
Zbigniew Ferczyk (ur. 1.10.1925 r. w Nowej Wilejce (Litwa), zm. 6.03.2021 r. w Krakowie). Podczas II wojny światowej pracował w Hucie Ludwików w Kielcach oraz na kolei w Częstochowie. Równocześnie był żołnierzem 4. Pułku Piechoty Legionów AK; brał udział m.in. w bitwie pod Radkowem i Antoniowem oraz w marszu na Warszawę w ramach akcji „Burza”. W 1945 r. po wkroczeniu Armii Czerwonej działał w konspiracji; w jego mieszkaniu w Kielcach zorganizowano skrzynkę kontaktową i skład broni na użytek Ruchu Oporu AK.
Po wojnie, w obawie przed aresztowaniem, przeniósł się na Ziemie Odzyskane, gdzie pracował w Spółdzielni Inwalidów Wojennych w Szczecinie; od 1949 r. jako reporter sportowy w redakcji „Słowa Polskiego” oraz pracownik opery i teatru we Wrocławiu. W 1953 przyjechał do Nowej Huty, pracował w przedsiębiorstwie Budostal, a od 1954 r. - do przejścia na emeryturę w 1982 r. - w b. Hucie im. Lenina. Uczestniczył w demonstracjach 1956 r., rozklejał samodzielnie plakaty nawołujące do bojkotu wyborów parlamentarnych w 1961 r. oraz w protestach w 1968 roku w Krakowie.

Po podpisaniu Porozumień Sierpniowych, zaangażował się w organizację, a następnie działalność NSZZ „Solidarność”, został przewodniczącym Komisji Wydziałowej. Po wprowadzeniu stanu wojennego brał aktywny udział w strajku 13-16.12.1981 r. w centrum Strajkowym Huty.

Za swoją działalność był kilkakrotnie aresztowany, przesłuchiwany, przeprowadzano rewizje w jego domu.

Zbigniew Ferczyk począwszy od 1989 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Nowej Hucie; kierował centrum informacyjnym przed wyborami parlamentarnymi 1989 r. oraz organizował sztab wyborczy dla kandydatów do Sejmu z Nowej Huty.

Za działalność został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi (2001), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2009) oraz Medalem „Niezłomnym w słowie” (2011), Krzyżem Wolności i Solidarności (2014), Medalem „Dziękujemy za wolność (2014).

20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka 20210315 Pogrzeb Zbigniewa Ferczyka
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj