„Dostępność Plus”. Webinar dla samorządowców
2021-02-15

Fundusz Dostępności, finansowanie poprawy dostępności i niwelowania barier architektonicznych – to główne obszary, które zostaną omówione na bezpłatnej wideokonferencji, którą wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego – Regionem Małopolskim organizuje wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Webinar odbędzie się 25 lutego 2021 roku o godzinie 10.00. Zachęcamy do wysyłania zgłoszeń.
 
Zaproszenie skierowane jest nie tylko do przedstawicieli samorządów z Małopolski, ale także spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych oraz TBS, podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucji kultury.

- Zachęcam do udziału w wideokonferencji. Eksperci wyjaśnią szereg zagadnień związanych z Funduszem Dostępności. To ważne abyśmy wspólnie – jako administracja rządowa i samorządowa – dążyli do poprawy dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Dziękuję również wszystkim tym, którzy zdecydowali się podzielić swoją wiedzą w zakresie udzielania pożyczek z Funduszu Dostępności – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

 
Fundusz Dostępności skierowany jest głównie do sektora publicznego oraz spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Na wsparcie mogą też liczyć podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury.


Bank Gospodarstwa Krajowego wspólnie z pośrednikami finansowymi udzielają pożyczek na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami. Inwestycje zapewniają osobom mającym trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności lub percepcji możliwości udziału w życiu społecznym i publicznym przez dostęp do dóbr i usług
 


1Zaproszenie na spotkanie Wojewody Małopolskiego i BGK2Zaproszenie na spotkanie Wojewody Małopolskiego i BGK
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj