Tak rodziła się historia Armii Krajowej
2021-02-14

14 lutego 1942 r. dotarła do Polski jedna z ważniejszych depesz nadanych przez naczelnego wodza, generała broni Władysława Sikorskiego. Pisał w niej: (…) wszyscy żołnierze w czynnej służbie wojskowej w Kraju stanowią „Armię Krajową”. Dyspozycja ta powołała do życia nazwę, która stała się symbolem najbardziej znanej polskiej formacji zbrojnej: Armii Krajowej. Dziś wspominamy rocznicę tamtego wydarzenia. Z tej okazji hołd walczącym i poległym w obronie Ojczyzny oddali wojewoda małopolski Łukasz Kmita i dyrektor oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie Filip Musiał.

- To pod sztandarem Armii Krajowej zjednoczył się cały naród wypełniony patriotycznym pragnieniem serc i dążeń niepodległościowych. Dzisiejsza data przypomina nam o heroizmie i oddaniu wszystkich tych, którzy przysięgli swoją wierność Polsce. Oddajemy im hołd i mówimy: pamiętamy! – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą mszą świętą odprawioną w katedrze na Wawelu. Następnie wojewoda Łukasz Kmita udał się na plac Jana Matejki, gdzie złożył kwiaty przy Grobie Nieznanego Żołnierza.

Armia Krajowa powstała z przekształconego Związku Walki Zbrojnej. Na jej czele stanął gen. Stefan Rowecki „Grot”. W szczytowym okresie liczyła ona ponad 300 tysięcy zaprzysiężonych żołnierzy, z których każdy wypowiadając słowa przysięgi, wyrażał gotowość oddania życia w służbie Ojczyźnie:

W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego. Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

Przemianowanie Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową miało swój ważny wymiar polityczny. Niechęć po stronie sowieckiej do formowania Armii Polskiej w ZSRS oraz plany podzielenia armii na małe oddziały wróżyły rychłe jej rozgromienie. Istotny był także wymiar symboliczny. Tak oto bowiem można było wyraźnie wskazać trzy części Polskich Sił Zbrojnych: Armia Polska na Zachodzie, Armia Polska w ZSRS oraz Armia Krajowa, która wówczas prowadziła najintensywniejszą walkę zbrojną. Ważne było także scalenie wszystkich konspiracyjnych sił zbrojnych w Polsce, co dawało możliwość planowania śmielszych akcji militarnych.

Źródło: https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/38719,Powstanie-Armii-Krajowej.html

20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 20210214 79. rocznica powstania AK 14.02.2021 grafika z cytatem - 79. rocznica powstania AK strona
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj