Powstanie nowy ropociąg na odcinku Boronów – Trzebinia
2021-02-08

Z upoważnienia wojewody małopolskiego Łukasza Kmity wydana została decyzja o pozwoleniu na budowę ropociągu relacji Boronów-Trzebinia. To jedna z kluczowych inwestycji w sektorze naftowym realizowana w zachodniej Małopolsce. Dzięki niej w realny sposób poprawi się bezpieczeństwo energetyczne południowej Polski.

Inwestycja zostanie realizowana na terenie powiatu olkuskiego (w gminie Bukowno i Bolesław) i chrzanowskiego (w gminie Trzebinia). Wybudowany ropociąg będzie stanowił przedłużenie istniejącego rurociągu produktowego relacji Płock – Koluszki – Boronów, do terminala w Trzebini.


Jakie korzyści przyniesie budowa ropociągu? Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo energetyczne w zakresie zaopatrzenia w paliwa obszaru południowej Polski. Zmniejszy się także ruch na drogach powiatowych i gminnych generowany przez przejeżdżające cysterny (aktualnie ponad 130 pojazdów na dobę). To oznacza również znaczącą redukcję spalin i hałasu.

Dzięki działającym bez przerwy automatycznym systemom nadzoru nad pracą rurociągu oraz systemom wykrywania rozszczelnień i wycieków zapewnione będzie bezpieczeństwo osób zamieszkujących tereny, przez które będzie przebiegała nitka.

Budowa rurociągu produktowego realizowana jest w oparciu o ustawę z 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym. Decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu.


09022021_3rurociag09022021_1rurociag09022021_509022021_4rurociag
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj