Umowa na S7 Miechów – Szczepanowice podpisana
2021-02-08

W obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na projekt i budowę drogi ekspresowej S7 na odcinku Miechów – Szczepanowice. Realizacja inwestycji o wartości ponad 162 milionów złotych pozwoli bez przeszkód przejechać w kierunku Warszawy. W uroczystym podpisaniu umowy wziął udział II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz.

Zakres zadania obejmuje zaprojektowanie i budowę dwujezdniowej drogi ekspresowej o długości 5,3 km wraz z obiektami inżynierskimi, infrastrukturą towarzyszącą i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu. Zadaniem wykonawcy będzie uzyskanie wymaganych opinii, uzgodnień, pozwoleń i decyzji niezbędnych do realizacji inwestycji.

- Droga ekspresowa S7 to jedna z najważniejszych dróg w kraju i jednocześnie kluczowa inwestycja z punktu widzenia stworzenia sprawnego układu komunikacyjnego Małopolski. Dzięki tej trasie pojedziemy wygodnie i bez tracenia czasu na stanie w korkach w kierunku Warszawy. Także mieszkańcy miejscowości, przez które przebiega obecnie DK7, i przez które codziennie przejeżdżają dziesiątki tysięcy samochodów, czekają z niecierpliwością na nową trasę – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Oprócz budowy ciągu głównego S7 zaplanowano przebudowę istniejących dróg, zapewnienie dojazdu do nieruchomości, budowę dodatkowych jezdni zlokalizowanych w pasie drogowym drogi ekspresowej, budowę lub przebudowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów, przejazdów i wjazdów awaryjnych na drogę ekspresową, budowę systemu odwodnienia terenu, kanalizacji deszczowej, urządzeń podczyszczających i zbiorników retencyjnych. Powstaną ponadto urządzenia ochrony środowiska, w tym zabezpieczenie akustyczne, przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne, zieleń i ogrodzenie drogi ekspresowej. Przebudowane zostaną urządzenia i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej. Wybudowane będzie oświetlenie i zasilająca sieć energetyczna, a także urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

20210208 Miechów 20210208 Miechów 20210208 Miechów
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj