Coraz bliżej domknięcia północnej obwodnicy Krakowa. Jest „zrid” dla kolejnego odcinka
2021-02-05

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita wydał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (tzw. „zrid”) dla kolejnego odcinka zadania „Budowa drogi ekspresowej S52 – odcinek Północna Obwodnica Krakowa: węzeł Modlnica – węzeł Kraków Mistrzejowice”. Wydany dziś „zrid” dotyczy części pierwszej obwodnicy – od istniejącego węzła Modlnica w kierunku wschodnim, za projektowany węzeł Zielonki (łącznie z tunelem w Zielonkach). Ten odcinek będzie miał długość 5 km.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbył się briefing prasowy, podczas którego wojewoda małopolski Łukasz Kmita przekazał wydaną decyzję dyrektorowi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Oddziału w Krakowie Tomaszowi Pałasińskiemu.  

- Jesteśmy coraz bliżej domknięcia całej północnej obwodnicy Krakowa. „Zielone światło” zapala się dziś dla pierwszej części tego zadania drogowego, odcinek drugi – najdłuższy – jest w budowie, zaś „zrid” dla trzeciego wydamy lada moment. Inwestycja ta usprawni ruch tranzytowy oraz turystyczny w Krakowie. Jest ona ważna zarówno dla Mieszkańców Krakowa, jak i Małopolski, ale także osób odwiedzających nasze województwo – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita. 

- Przede wszystkim zaś – co trzeba podkreślić – ta inwestycja jest namacalnym dowodem determinacji rządu Prawa i Sprawiedliwości w zrealizowaniu tego projektu. Tej drogi miało przecież nie być. Nasi poprzednicy spisali ją na straty. Północna obwodnica Krakowa w ciągu drogi ekspresowej S52 została ujęta w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych dopiero w maju 2016 roku. To decyzja obecnego rządu umożliwiła GDDKiA rozpoczęcie przygotowań do tej inwestycji. A niebawem północna obwodnica Krakowa stanie się faktem – dodaje wojewoda.  

- W poniedziałek przekażemy wykonawcy plac budowy i rozpocznie się wycinka drzew i krzewów oraz prace geodezyjne. Ustalone zostaną granice inwestycji, co pozwoli jak najszybciej rozpocząć prace zasadnicze przy budowie POK S52 na tym odcinku, jak tylko pozwolą na to warunki atmosferyczne. W związku z tym, że jest to obszar cenny pod względem archeologicznym, prowadzone są tam nadal badania na wyznaczonych stanowiskach - mówi dyrektor GDDKiA – Oddziału w Krakowie Tomasz Pałasiński. 

Odcinek, którego dotyczy wydany dziś „zrid”, będzie realizowany w Krakowie oraz w miejscowości Zielonki w powiecie krakowskim, a także w miejscowościach Modlniczka i Modlnica w gminie Wielka Wieś. Jest to początkowy odcinek północnej obwodnicy Krakowa, na skrzyżowaniu trasy S52 i DK94 w kierunku na Olkusz. 

Zakres planowanych prac obejmie między innymi: 

− budowę drogi ekspresowej S52, klasy S, o dł. ok. 5 km;

− budowę łącznic węzła drogowego „Modlnica”;

− budowę węzła drogowego „Zielonki” na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 794 (Trasa Wolbromska), z łącznicami i rozbudową DW klasy G;

− budowę, rozbudowę oraz przebudowę dróg powiatowych oraz gminnych na trasie przebiegu drogi ekspresowej;

 budowę zatok autobusowych przy drodze wojewódzkiej, drogach gminnych i powiatowych;

 budowę chodników i ścieżek rowerowych;

 budowę wiaduktów i mostów drogowych (nad drogami i ciekami wodnymi);

 budowę tunelu;

 budowę lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego.

Inwestycja jest efektem Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, co oznacza, że można od razu zaczynać prace. Inwestorem jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Krakowie. Harmonogram realizacyjny przewiduje zakończenie budowy i oddanie drogi do użytkowania w 2023 r. Wniosek o wydanie tego „zridu” został złożony przez inwestora 31 stycznia 2020 roku. 

„Zrid” dla budowy środkowego – 7-kilometrowego – odcinka został wydany przez Wojewodę Małopolskiego 9 lipca 2020 roku. „Zrid” dla odcinka III (styk z S7; długości ok. 330 m; obejmujący budowę łącznicy POK z węzłem Mistrzejowice, realizowany w ramach S7 [połączenie POK o przebiegu wschód – zachód z S7 o przebiegu północ – południe]) planujemy sfinalizować w pierwszym kwartale 2021 roku. 

Przypomnijmy. Procedura wydania „zridu” (zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) jest dość złożona. Przed wszczęciem postępowania następuje ocena formalna wniosku (jego kompletności). Jeśli stwierdzimy braki, inwestor musi je uzupełnić. Dopiero wtedy można wszcząć postępowanie. Po wszczęciu prowadzona jest ocena merytoryczna projektu, z którą również może wiązać się konieczność skorygowania dokumentacji. Częścią procedury jest także ponowna ocena oddziaływania inwestycji na środowisko prowadzona przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Postępowanie zamyka wydanie przez wojewodę „zridu”. 


20210205 ZRID dla POK odc.1 20210205 ZRID dla POK odc.1 20210205 ZRID dla POK odc.1 20210205 ZRID dla POK odc.1 20210205 ZRID dla POK odc.1 20210205 ZRID dla POK odc.1 20210205 ZRID dla POK odc.1 POK - grafika zbiorcza
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj