Rozwój sieci gazowej w gminie Wojnicz
2020-12-21

Z upoważnienia wojewody małopolskiego Łukasza Kmity zatwierdzony został projekt inwestycji, umożliwiającej rozwój sieci gazowej w gminie Wojnicz. Inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę, zatem po uzyskaniu przez decyzję ostateczności inwestor może przystępować do realizacji zadania.
 
Polega ono na budowie sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia i swym zakresem obejmuje gazociąg zasilający stację redukcyjno-pomiarową w Wojniczu, a także inne elementy infrastruktury składającej się na tę sieć (przewód wejściowy wraz z zespołem zaporowo upustowym oraz odwadniaczem). Nastąpi również rozbiórka odcinka przewodu wejściowego do SRP Wojnicz.
 


Inwestycja jest realizowana w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie budowy gazociągu DN 100 do SRP Bochnia ul. Rejtana.
 
Inwestorem jest Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
 
To już kolejna decyzja, którą w ostatnich tygodniach wydał Wojewoda Małopolski, a która odnosi się do rozbudowy sieci gazowej. Wszystkie tego typu projekty mają na celę poprawę bezpieczeństwa energetycznego Mieszkańców i sprawności przesyłu gazu.

20201221 decyzja WI 20201221 decyzja WI 20201221 decyzja WI
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj