Aktywna Tablica: nowa jakość nauczania i wsparcie dla szkół w dobie pandemii
2020-12-16

Laptopy, tablice interaktywne z projektorami, głośniki, dotykowe monitory, specjalistyczne oprogramowanie i materiały przeznaczone do nauki kodowania oraz robotyki, a także wirtualne laboratoria – oto sprzęty i pomoce dydaktyczne, które trafią do małopolskich szkół. Wojewoda Łukasz Kmita zatwierdził listę placówek, które otrzymają dofinansowanie z programu „Aktywna Tablica”.

- Nowa jakość nauczania – taki był cel, jaki postawił sobie polski rząd, wdrażając program „Aktywna Tablica”. Rozwój szkolnej infrastruktury sprzyja bowiem podnoszeniu kompetencji zarówno uczniów i nauczycieli. Dzięki nowoczesnemu sprzętowi już zmieniło się oblicze małopolskich szkół, a kolejne edycje programu dają gwarancję, że te działania będą kontynuowane. Chcemy wspierać samorządy i inne podmioty prowadzące w tym, aby szkoły były miejscami przyjaznymi, innowacyjnymi i poszerzającymi horyzonty. Czas pokazał, że program te ma jeszcze dodatkowy wymiar. W dobie pandemii doposażanie szkół w taki sprzęt jak laptopy stało się istotną formą wsparcia w realizacji zdalnego nauczania – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Obecna edycja programu to kontynuacja zadania realizowanego wcześniej w latach 2017-2019. W 2020 roku wsparciem finansowym zostaną objęte 163 szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z naszego województwa. Umowy zostały już podpisane z 58 organami prowadzącymi (24 gminami, 13 powiatami, 21 podmiotami innymi niż jednostki samorządu terytorialnego). Maksymalna wysokość wsparcia finansowego dla szkoły, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych, to 14 000 zł.

Łączna kwota wsparcia wynosi 2 257 788,80 zł, w tym:

  • dla gmin: 562 400 zł,
  • dla powiatów: 1 310 360,00 zł,
  • dla podmiotów innych niż jednostki samorządu terytorialnego: 385 028,80 zł.

W ramach otrzymanego wsparcia dodatkowo zostaną zapewnione działania dotyczące wdrożenia pozwalające na szersze stosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania (m.in. szkolenia).

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów 23 października 2020 r. w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” jednym z celów nowej edycji jest zabezpieczenie szkół w sprzęt (laptopy) m.in. na wypadek konieczności prowadzenia kształcenia na odległość.

Dodatkowe informacje na temat programu „Aktywna tablica”.Aktywna Tablica
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj