Rozstrzygnięcie naboru wniosków do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
2020-12-08

957 607 770 zł dla województwa małopolskiego w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W tym 401 577 010 zł w ramach części wnioskowej. Do samorządów w całej Polsce trafi w sumie 12 mld złotych.

Termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową dróg wewnętrznych, placów i chodników, przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek a także wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach.

To tylko niektóre inwestycje, które zostaną zrealizowane w ramach kolejnego etapu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Głównym celem programu jest danie impulsu do dynamicznego rozwoju we wszystkich regionach Polski. To szczególnie ważny instrument podczas walki z ekonomicznymi skutkami pandemii COVID-19. Do województwa małopolskiego trafi z budżetu państwa w sumie 957 607 770 zł. A to nie koniec, bo przed nami drugi nabór w części konkursowej.

– Nowe szkoły i żłobki, remonty ulic i chodników, budowa wodociągów – to tylko niektóre przykłady inwestycji, które mają szczególne znaczenie dla życia Mieszkańców naszych gmin, powiatów i województwa. Nie byłoby tych inwestycji, gdyby nie wsparcie polskiego rządu. Wiele takich projektów otrzymało dofinansowanie za sprawą uruchomionego przez premiera Mateusza Morawieckiego Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pula środków przyznanych dla Małopolski w ramach tego naboru jest imponująca. To ponad 401 mln złotych na inwestycje bliskie nam wszystkim – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

O tym, ile środków trafi do województwa małopolskiego w ramach części konkursowej poinformował we wtorek premier Mateusz Morawiecki podczas rozstrzygnięcia konkursu. To kolejne pieniądze dla naszego regionu. We wrześniu, dzięki środkom przekazanym w ramach pierwszego etapu programu przekazano środki wszystkim gminom i powiatom.

– Cieszy mnie, że władze lokalne w Małopolsce wyraziły tak ogromne zainteresowanie tym programem i złożyły tak dużą liczbę wniosków. Gratuluję pozytywnego rozstrzygnięcia tego naboru. Jestem dumny, że do Małopolski kolejny już raz popłyną duże środki rządowe na inwestycje lokalne. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego stale wspiera samorządy. Przekazane środki będą kołem zamachowym gospodarki, czyli swoistą tarczą dla samorządów, jak i przedsiębiorców realizujących zadania – dodaje wojewoda.

W sumie Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych wypłaci jednostkom samorządu terytorialnego 12 mld złotych:

  • 6 mld (środki trafiły latem do wszystkich gmin i powiatów w Polsce),
  • 6 mld (środki przydzielane w ramach konkursu – trzeba złożyć wniosek),

w tym:

  • 4,35 mld (nabór do 30.09.2020 – właśnie rozstrzygnięty),
  • 1,65 mld (nabór ruszy wkrótce).

Rząd przekazał dodatkowo 250 mln zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin, w których funkcjonowały PGR-y.

Na co przeznaczymy przyznane właśnie środki?
Kolejny zastrzyk pieniędzy z budżetu państwa w wysokości 401 577 010 zł pozwoli nam zrealizować kolejne ważne lokalne inwestycje. Dzięki przyznanym właśnie środkom będziemy mogli zrealizować m.in.:

  • termomodernizacja budynków Szpitala Powiatowego w Limanowej wraz z przebudową dróg wewnętrznych, placów i chodników,
  • przebudowa drogi powiatowej nr 1078K w miejscowości Osiek,
  • wykończenie, wyposażenie, zagospodarowanie terenu, parkingów, podjazdów, placów zabaw i ogrodzenia Domu Opieki nad Małym Dzieckiem w Szerzynach

Pełna lista zadań sfinansowanych z części konkursowej dla województwa małopolskiego

4,35 mld na inwestycje lokalne w gminach, powiatach i województwach
Podczas letniej odsłony programu środki przydzielano regionom algorytmicznie. Wówczas wszystkie gminy i powiaty w Polsce otrzymały rządowe wsparcie.
W ramach kolejnej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji jednostki samorządu terytorialnego mogły wnioskować o środki na konkretne zadanie. Nabór tych wniosków trwał do 30 września 2020 roku.
Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – impuls inwestycyjny dla samorządów w czasie pandemii
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19. To ogromny impuls inwestycyjny dla regionów.
Gminy, powiaty i województwa w całej Polsce otrzymały już 6 mld zł w ramach pierwszego etapu programu. Dzięki temu samorządy mogły rozpocząć realizację ważnych inwestycji, m.in.  budowę i renowację dróg, modernizację i doposażenie szpitali oraz przychodni czy remonty szkół.
Drugi etap konkursu to kolejne 6 mld złotych na inwestycje ważne dla mieszkańców. To droga zrównoważonego rozwoju, który w równym stopniu wspiera zarówno duże miasta, jak i najmniejsze miejscowości.

20201208 RFIL20201208 RFIL 20201208 Briefing 20201208 Briefing RFIL 20201208 briefing RFIL20201208 Briefing RFIL
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj