Fundusz rozwoju przewozów autobusowych - nabór wniosków na 2021 rok
2020-11-04

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w 2021 roku w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. Wnioski można składać od 5 do 24 listopada 2020 r. Wysokość środków przyznanych na 2021 r. dla małopolskich samorządów wynosi 41 453 635,28 złotych.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków o zawarcie umowy o dopłatę w 2021 roku z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację zadań własnych organizatora z przeznaczeniem na pokrycie części deficytu linii komunikacyjnych z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej są w Biuletynie Informacji Publicznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Przygotowaliśmy również przykładowy wzór wniosku o zawarcie umowy o dopłatę w 2021 r.

Wniosek może złożyć właściwy organizator publicznego transportu zbiorowego, tj. gmina, związek międzygminny, związek powiatowo-gminny, powiat, związek powiatów i województwo.

W 2021 r. maksymalna kwota dopłaty do deficytu pojedynczej linii komunikacyjnej w przewozach autobusowych o charakterze użyteczności publicznej wynosi 3,00 złote / wozokilometr przewozu.

W 2020 roku dofinansowanie przyznane zostało:

  • w I naborze 17 jednostkom samorządu województwa małopolskiego, obejmując 59 linii autobusowych,
  • w II naborze 27 jednostkom samorządu województwa małopolskiego, obejmując 81 linii autobusowych,
  • w III naborze 6 jednostkom samorządu województwa małopolskiego, obejmując 10 linii autobusowych.

Celem dofinansowania ze środków Funduszu zadań własnych organizatorów publicznego transportu zbiorowego jest reaktywowanie zamkniętych lub utworzenie nowych połączeń autobusowych, a tym samym usprawnienie komunikacji publicznej i eliminowanie wykluczenia komunikacyjnego na terenie jednostek samorządu terytorialnego.

Fundusz autobusowy 2021
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj