Zmiana organizacji bezpośredniej obsługi interesantów w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie
2020-11-04

W związku z utrzymującym się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii niezbędne jest podejmowanie działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo Państwa i Państwa rodzin, kierując się dobrem zarówno klientów jak i urzędników, Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie wprowadził w okresie od 4 listopada do 4 grudnia 2020 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu, polegające m.in. na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.

W ww. okresie Urząd nie przyjmuje klientów, z wyłączeniem:

  • Wydziału Spraw Obywatelskich (Kraków, ul. św. Sebastiana 9),
  • Wydziału Spraw Cudzoziemców (Kraków, ul. Przy Rondzie 6).

Kontakt z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim w Krakowie odbywa się przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej, telefonicznej, a także korespondencji tradycyjnej. Zasady obsługi klientów przez poszczególne wydziały Urzędu publikowane są w zakładkach umieszczonych poniżej.

Do Państwa dyspozycji pozostają adresy i numery ogólne do Urzędu:

adres: ul. Basztowa 22
31-156 Kraków
ePUAP: /ag9300lhke/skrytka
adres e-mail: urzad@malopolska.uw.gov.pl
tel.: 12 39 21 527, 12 3921 200

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:

  • jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
  • wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Klienci w trakcie wizyty w Urzędzie są zobowiązani do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego oraz odsłonięcia twarzy w celu identyfikacji na prośbę pracownika Urzędu;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest automatyczny dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Zasady obsługi klientów przez wydziały Urzędu:

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I KONTROLI
ZESPÓŁ AUDYTU WEWNĘTRZNEGO
WYDZIAŁ REWALORYZACJI ZABYTKÓW KRAKOWA i DZIEDZICTWA NARODOWEGO
BIURO WOJEWODY
WYDZIAŁ SKARBU PAŃSTWA I NIERUCHOMOŚCI
WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH
WYDZIAŁ SPRAW CUDZOZIEMCÓW
WYDZIAŁ ZDROWIA
ZESPÓŁ DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH
WYDZIAŁ PROGRAMÓW INFRASTRUKTURALNYCH I ROLNICTWA
WYDZIAŁ FINANSÓW I BUDŻETU
WYDZIAŁ PRAWNY I NADZORU
WYDZIAŁ BEZPIECZEŃSTWA I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I LOGISTYKI
WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ
WOJEWÓDZKA INSPEKCJA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA
PAŃSTWOWA STRAŻ RYBACKA

O wszelkich zmianach będziecie Państwo informowani za pośrednictwem strony internetowej www.malopolska.uw.gov.pl

Info MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj