Aktywna tablica - przyznanie wsparcia finansowego dla małopolskich szkół
2020-11-04

Wojewoda Małopolski ogłasza, komu zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Na podstawie rekomendacji Zespołu do spraw oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Programu Wojewoda Małopolski podjął decyzję o przyznaniu wsparcia finansowego dla 164 szkół.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy zawartej z Wojewodą Małopolskim, a  rozpoczęcie realizacji zadania publicznego (tj. zakup pomocy dydaktycznych) następuje nie wcześniej niż z dniem zawarcia umowy. Zawarcie umowy uzależnione będzie od decyzji Ministra Finansów o zwiększeniu budżetu Wojewody z rezerwy celowej z uwzględnieniem wszystkich typów szkół.

Wszelkie niezgodności w zakresie:

  • danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie,
  • klasyfikacji budżetowej

należy zgłosić na adres: mpak@malopolska.uw.gov.pl w terminie do 4 listopada 2020 r.

Jednocześnie organy prowadzące inne niż jednostki samorządu terytorialnego i osoby fizyczne proszone są o przekazanie na powyższy adres danych osób do reprezentacji zgodnie z KRS, celem przygotowania stosownej umowy.
W przypadku rezygnacji z realizacji Programu organ prowadzący szkoły zobowiązany jest niezwłocznie pisemnie powiadomić Wojewodę Małopolskiego o tym fakcie, wskazując przyczyny rezygnacji.

Wykaz szkół zakwalifikowanych do objęcia wsparciem finansowym


20171026 aktywna tablica
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj