Kolejne inwestycje kolejowe w Małopolsce
2020-11-03

Rozwój infrastruktury kolejowej w Małopolsce to zadanie priorytetowe, które ma na celu poprawę jakości życia Mieszkańców. Z upoważnienia wojewody małopolskiego Łukasza Kmity zostały właśnie wydane kolejne decyzje pozwalające na rozbudowę oraz modernizację linii kolejowej nr 93 oraz budowę obiektu radiokomunikacyjnego w miejscowości Podłęże.

Modernizacja linii kolejowej nr 93  

Mamy dobre informacje dla Mieszkańców Oświęcimia, Brzeszcz oraz Jawiszowic w powiecie oświęcimskim, którzy niemal codziennie korzystają z miejscowej infrastruktury kolejowej. Zmodernizowana zostanie linia kolejowa nr 93 na odcinku prawie 10 km. Zostaną zrealizowane takie zadania, jak budowa oraz modernizacja istniejącego odwodnienia, rozbudowa peronów, przebudowa sieci wodociągowych, gazowych, układów zasilania przejazdów kolejowych oraz rozbudowa mostów, przepustów czy wiaduktu.

Prace te będą częścią zadania inwestycyjnego pod nazwą „Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia - Zebrzydowice na odcinku Oświęcim – Czechowice Dziedzice” w ramach projektu POIiŚ 2014-2020 nr 5.1-12.
Inwestorem jest spółka PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Rozbiórka i budowa nowego wiaduktu wraz z budową studni chłonnych oraz schodów skarpowych w ciągu linii kolejowej nr 93

Kolejnym punktem modernizacji linii kolejowej nr 93 będzie rozbiórka i budowa nowego wiaduktu, studni chłonnych oraz schodów skarpowych. Przedsięwzięcie to zostanie zrealizowane w ramach zadania inwestycyjnego „Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlano - montażowych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Prace na linii kolejowej nr 93 Trzebinia – Zebrzydowice na odcinku Trzebinia - Oświęcim" w ramach projektu POliŚ 5,1-12.
Inwestycje te poprawią komfort jazdy podróżnych oraz znacznie przyspieszą ruch pociągów.

Budowa obiektu radiokomunikacyjnego w miejscowości Podłęże

W Podłężu zostanie natomiast wybudowana wieża strunobetonowa wraz z fundamentem, kontener telekomunikacyjny posadowiony na ławach żelbetowych, linia zasilająca oraz ogrodzenie. Cały teren działki, na której stanie obiekt, będzie odpowiednio utwardzony i przygotowany. Podpisana decyzja dotyczy modyfikacji projektu, dzięki której zwiększona zostanie wysokość wieży wraz z iglicą odgromową do 49,5 m, wysokość zawieszenia anten do 45 metrów nad poziomem terenu oraz wysokość kontenera do 0,8 m n. p. t.
Inwestycja zapewni łączność cyfrową (GSM-R) w celu umożliwienia komunikacji, zarządzania ruchem pociągów oraz utrzymania infrastruktury kolejowej. Obiekt radiokomunikacyjny wchodzi w skład systemu ERMTS wdrażanego przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe 20201103 Inwestycje kolejowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj