Kiedy tydzień to za mało… Sobota z Wydziałem Spraw Cudzoziemców
2020-09-14

Czasem ilość obowiązków i zajęć czy godziny pracy nie pozwalają na swobodne załatwienie spraw administracyjnych między poniedziałkiem a piątkiem. Wychodząc naprzeciw takim sytuacjom, ponownie otwieramy Wydział Spraw Cudzoziemców w sobotę. Już 26 września będzie można między innymi skorzystać z porad, zweryfikować poprawność składanych wniosków czy przygotować je pod okiem specjalistów.

Inicjatywa skierowana jest do cudzoziemców – obywateli państw trzecich, którzy aktualnie są w trakcie procedury legalizacyjnej lub planują wystąpić do Wojewody Małopolskiego o udzielenie zezwolenia na pobyt.   

Podczas sobotniego dyżuru będzie można uzyskać informacje dotyczące m.in. procedury legalizacji pobytu, otrzymać pomoc w wypełnieniu stosownych dokumentów pobytowych, a także dołączyć dokumenty do spraw w toku. Po wcześniejszej rezerwacji spotkania możliwe będzie również złożenie wniosku o wydanie/wymianę karty pobytu oraz uzyskanie stampili w paszporcie, potwierdzającej złożenie wniosku pobytowego.

Aby złożyć wniosek dotyczący legalizacji pobytu lub wniosek o wydanie/wymianę karty, należy dokonać rezerwacji. Prosimy wysłać wiadomość e-mail z tytułem „Sobota informacyjna 26/09 – wniosek pobytowy”" lub „Sobota informacyjna 26/09 – wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu” w zależności od celu rejestracji, na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, uwzględniając poniższe dane:
•    imię i nazwisko,
•    data urodzenia,
•    obywatelstwo,
•    numer telefonu,
•    podstawa legalnego pobytu (np. wiza, ruch bezwizowy),
•    ważność legalnego pobytu,
•    cel pobytu.

Aby uzyskać stampilę, należy dokonać rezerwacji, wysyłając wiadomość e-mail z tytułem „Sobota informacyjna 26/09 – stampila” na adres: rezerwacja.opt@muw.pl, z uwzględnieniem poniższych danych:
•    imię i nazwisko,
•    data urodzenia,
•    numer sprawy,
•    data złożenia wniosku.

Po wysłaniu wiadomości e-mail prosimy oczekiwać na zwrotne potwierdzenie zawierające godzinę spotkania.

Na pozostałe czynności (dołączenie dokumentów do spraw w toku, pomoc w zakresie przygotowania wniosku, informacja) obowiązywać będzie system biletowy.

sobota_a3plsobota_a3engsobota_a3rossobota_a3ukZdjęcie sobota informacyjna
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj