Pomocna dłoń… II otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej
2020-09-14

Organizacja świątecznych spotkań integracyjnych oraz wigilii dla osób samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, wsparcie schronisk i punktów pomocy dla bezdomnych, zakup środków ochrony osobistej – to przykładowe zadania, które mogą otrzymać dofinansowanie w ramach ogłoszonego właśnie przez Wojewodę Małopolskiego II otwartego konkurs ofert.

O dotacje z budżetu Wojewody Małopolskiego mogą ubiegać się organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (np. podmioty kościelne), prowadzące działalność statutową w zakresie pomocy społecznej, których terenem działania jest województwo małopolskie.


Zadanie konkursowe należy wykonać w okresie od 1 listopada do 31 grudnia 2020 roku. Do podziału jest kwota w wysokości 144 740 zł (może ona zostać zwiększona). Jeden podmiot może ubiegać się o dotację w maksymalnej wysokości 14 000 zł. Termin złożenia ofert w konkursie upływa 2 października 2020 roku.

- Otwarty konkurs ofert, który właśnie ogłosiłem, obejmuje szeroko pojęte inicjatywy na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: skrajnie ubogich, bezdomnych, dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, osób z niepełnosprawnością lub w podeszłym wieku. W okresie świątecznym szczególnie istotne jest podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia im schronienia czy pomocy doraźnej – zarówno rzeczowej, jak i żywnościowej. Co roku właśnie z budżetu Wojewody Małopolskiego organizowane są wieczerze wigilijne dla osób, które są tego pozbawione. Bardzo nam zależy na tym, by w te wyjątkowe w polskiej tradycji Święta nikt nie czuł się samotny i mógł chwilę odetchnąć od trosk codzienności przy wigilijnym stole – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Szczegółowe informacje dotyczące procedury konkursowej dostępne są na tablicy ogłoszeń Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce Organizacje pozarządowe/ Otwarte konkursy ofert, a także pod numerem telefonu: 12 39-21-492.

Treść ogłoszenia

KONKURS DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj