Wokół sytuacji pogodowej w Małopolsce
2020-07-03

2.07.2020 r. w godzinach popołudniowych i nocnych przez teren województwa małopolskiego przeszedł front burzowy połączony z opadami deszczu (miejscami gradu), w wyniku czego podtopione zostały budynki i drogi oraz powalone lub połamane drzewa (głównie w powiatach: wadowickim, nowosądeckim, suskim i olkuskim). PSP interweniowała około 240 razy, w tym do podtopień budynków – 131, uszkodzeń w infrastrukturze drogowej – 37 i wiatrołomów – 28.

Aktualne ostrzeżenia:
ostrzeżenie meteorologiczne – burze z gradem/1 dla części województwa, obowiązuje od godziny 11.00 (http://www.pogodynka.pl/ostrzezenia)

Alarmy i pogotowia przeciwpowodziowe
Alarmy -  0
Pogotowia przeciwpowodziowe - 1
1.    Gmina Stryszów pow. wadowicki.

Stany ostrzegawcze i alarmowe
Stany alarmowe - 0
Stany ostrzegawcze – 1

Sytuacja energetyczna:
Na terenie województwa bez dostaw energii elektrycznej pozostawało:
- 779 odbiorców (15 stacji) – stan na godz. 14.00,
- 75 odbiorców (1 stacja) – stan na godz. 6.00.

Pomoc finansowa dla gmin, szacowanie strat:

- Zasiłki celowe do 6 tysięcy złotych na pomoc doraźną, za zdarzenia z 20/21 czerwca (ulewa, powódź)
Wpłynęło 19 wniosków z 17 gmin. Na rachunki bankowe 14 gmin przekazaliśmy dotychczas środki na łączną kwotę 1 330 800 zł (15 wniosków – pomoc dla 289 gospodarstw). Pozostałe wnioski są aktualnie uzupełniane przez gminy/weryfikowane.
- Zdarzenie z 29 czerwca (wichura, ulewa, gradobicie): wniosek złożyła gmina Sułoszowa (aktualnie jest rozpatrywany), spodziewamy się kolejnych.
- Wniosków odnoszących się do pomocy w związku ze zniszczeniem/uszkodzeniem budynków na razie nie otrzymaliśmy.
- W odniesieniu do strat w infrastrukturze komunalnej – do dziś protokoły strat przesłało 6 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 5 gmin oraz 1 powiat: gmina Łapanów, gmina Jodłownik, gmina Tymbark, gmina Raciechowice, gmina Wiśniowa, powiat myślenicki. Komisja Wojewódzka do spraw weryfikacji strat określonych przez komisje powołane przez jednostki samorządu terytorialnego, powstałych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej w infrastrukturze komunalnej tych jednostek aktualnie weryfikuje zgłoszone straty.

20200703 mapa20200703 tabela
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj