Otwarcie nowego węzła Niepołomice na A4
2020-06-22

Od 22 czerwca 2020 r. kierowcy mogą już korzystać z węzła Niepołomice na autostradzie A4. Dzięki inwestycji powstało nowe, bezpośrednie połączenie z drogą wojewódzką nr 964, zarówno od strony Krakowa jak i Tarnowa. Inwestycja była realizowana na podstawie trójstronnego porozumienia pomiędzy GDDKiA oraz samorządami: wojewódzkim i gminnym.

W uroczystym otwarciu uczestniczył minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, posłowie: Urszula Rusecka, Rafał Bochenek i Stanisław Bukowiec oraz wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Projekt drogowy został opracowany na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice, a inwestorem była GDDKiA.Koszt budowy węzła Niepołomice wyniósł 48 mln zł, z czego 27,5 mln zł pochodziło z budżetu państwa, a 20,5 mln zł z budżetów samorządów. Wykonawcą zadania było polsko-litewskie konsorcjum TRAKCJA PRKiI SA i AKCINẺ BENDROVẺ „KAUNO TILTAI”.

Zakres inwestycji obejmował budowę:
- węzła w ciągu autostrady A4 do obsługi wszystkich relacji,
- wjazdów i zjazdów, z równoległymi pasami włączania i wyłączania,
- łącznic jednokierunkowych dla wszystkich relacji,
- dwóch zespolonych rond na drodze wojewódzkiej DW964.

- Dodatkowy węzeł drogowy na autostradzie A4 pozwoli na ograniczenie ruchu tranzytowego, prowadzonego obecnie drogą krajową nr 75 od węzła Targowisko do Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej przez Puszczę Niepołomicką i liczne miejscowości położone przy drodze wojewódzkiej nr 964. Inwestycja, która została zrealizowana dzięki dobrej współpracy rządu z samorządami, to także szansa na dalszy rozwój strefy ekonomicznej - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

W ramach zadania zostało przełożone koryto rzeki Podłężanki, a także uregulowano koryto potoku Zakrzowianka, aby zabezpieczyć nasypy drogowe zjazdu z autostrady A4. Przebudowana została sieć wodociągowa, gazowa, teletechniczna, elektroenergetyczna niskiego i średniego napięcia, odwodnienia oraz wzmocnione podłoże gruntowe. Powstało oświetlenie węzła drogowego, drogi wojewódzkiej oraz autostrady oraz ekrany akustyczne.

Węzeł Niepołomice umożliwi bezpośredni dojazd z autostrady do miejscowości bezpośrednio przylegających do trasy oraz do Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. Codziennie do strefy, która obecnie zajmuje ok. 500 ha, dojeżdża 870 pojazdów ciężarowych i około 4300 samochodów osobowych. Przewiduje się, że w najbliższych latach Niepołomicka Strefa Inwestycyjna powiększy się, a liczba pracujących w niej osób wzrośnie z ok. 4500 osób obecnie do 8000 osób, co wygeneruje dużo większy ruch pojazdów. Wjazd na autostradę w nowym węźle usprawni dojazd do tej strefy ekonomicznej i da możliwość sprawniejszej obsługi generowanego przez nią ruchu.

W ostatnich latach dynamicznie rozwija się ponadto strefa ekonomiczna po wschodniej stronie Krakowa i drogi ekspresowej S7 na odcinku pomiędzy węzłami Kraków Bieżanów i Kraków Przewóz. Strefa ta rozbudowuje się w kierunku pobliskiej Niepołomickiej Strefy Ekonomicznej. W ten sposób powstaje coraz większy kompleks magazynowo-usługowy, dla którego dalszego rozwoju dobre skomunikowanie z drogami szybkiego ruchu, czyli A4 i S7 jest bardzo ważne.

Źródło: gov.pl

20200622 Otwarcie węzła Niepołomice 20200622 Otwarcie węzła Niepołomice 20200622 Otwarcie węzła Niepołomice 20200622 Otwarcie węzła Niepołomice 20200622 Otwarcie węzła Niepołomice 20200622 Otwarcie węzła Niepołomice 20200622 Otwarcie węzła Niepołomice 20200622 Otwarcie węzła Niepołomice 20200622 Otwarcie węzła Niepołomice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj