Koronawirus: monitorujemy sytuację w powiecie tarnowskim
2020-06-05

Wojewoda małopolski Piotr Ćwik zwołał dziś posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego dotyczące sytuacji epidemiologicznej w powiecie tarnowskim, w szczególności w Tuchowie. W wideokonferencji uczestniczyli: małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie Roman Bartuś, starosta tarnowski Roman Łucarz, wicestarosta Jacek Hudyma oraz dyrektorzy wydziałów: Zdrowia, Polityki Społecznej oraz Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W trakcie wideokonferencji małopolski państwowy wojewódzki inspektor sanitarny Jarosław Foremny omówił sytuację związaną z ogniskiem zakażenia koronawirusem w Tuchowie. Dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tarnowie Roman Bartuś przekazał aktualne dane dotyczące liczby osób zakażonych, objętych kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym.


Przedstawiciele inspekcji sanitarnej zapewnili, że na bieżąco monitorują sytuację, zarówno w klasztorze ojców redemptorystów, jak i działającym w pobliżu DPS-ie. Od pensjonariuszy i pracowników Domu Pogodnej Jesieni w Tuchowie będą pobierane wymazy do badań. W działania włączą się żołnierze z małopolskich jednostek, wykorzystując w tym celu specjalną wojskową karetkę wymazową.

Wojewoda pozostaje w bieżącym ze starostą tarnowskim, służbami sanitarnymi i dyrekcją DPS-u.

W obliczu trudnej sytuacji wojewoda małopolski Piotr Ćwik podjął również decyzję o przekazaniu środków ochrony osobistej, które pozostają w jego dyspozycji, do Domu Pomocy Społecznej w Tuchowie. Dostarczone zostały:
- fartuchy flizelinowe,
- czepki chirurgiczne,
- ochraniacze na buty,
- rękawiczki jednorazowe,
- maseczki włókninowe,
- przyłbice,
- zestawy ochrony biologicznej, składające się z kombinezonu PRO-TEX 7050 oraz kombinezonu flizelinowego stosowanego pod spód kombinezonu ochrony biologicznej, ochraniaczy na buty, gogli, maski z filtrem FFP3,
- płyn do dezynfekcji.

Wojewoda zobowiązał przedstawicieli podległych służb do podjęcia działań służących minimalizacji ryzyka rozprzestrzenienia się zakażeń w powiecie tarnowskim. Zalecił bieżącą wymianę informacji i stały monitoring rozwoju sytuacji.

20200403 magazyn
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj