Ważny dzień dla Kraków Airport im. Jana Pawła II
2020-05-18

Kolejny etap rozwoju Kraków Airport staje się faktem. Dziś została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa płyty postojowej samolotów PPS w części zachodniej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Międzynarodowym Porcie Lotniczym im. Jana Pawła II Kraków – Balice”.

Przy podpisaniu umowy gośćmi honorowymi byli  minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.


– Koronawirus nie zatrzymał polskich budów. To inwestycje drogowe i kolejowe, ale i inwestycje na lotniskach. Cieszy nas, że podpisujemy kolejną umowę na inwestycję. Na Kraków Airport im. Jana Pawła II powstanie nowy pas postojowy – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

– Wyjątkowa rocznica 100-lecia urodzin Świętego Jana Pawła II obchodzona w szczególnym dla nas wszystkich czasie zbiega się z zainicjowaniem kolejnej inwestycji – ważnej zarówno dla krakowskiego lotniska, jak i w szerszej perspektywie dla całej Małopolski. To niezwykle budujące. Jestem przekonany, że reaktywacja ruchu pasażerskiego to tylko kwestia czasu. Każda inwestycja w rozwój szeroko pojętej infrastruktury ma teraz ogromne znaczenie. Chcę pogratulować dbałości o wysokie standardy, których Kraków Airport zawsze był doskonałym przykładem. Osią wszystkich działań, także tych związanych z walką z koronawirusem, były tu bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Życzę sprawnej realizacji nowej inwestycji i nieustającej opieki Państwa wielkiego Patrona – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski powiedział:
– Cieszę się, widząc, że małopolski port lotniczy Kraków Airport tak szybko się rozwija, bo jest to jeden z wyznaczników rozwoju całego województwa. Lotnisko to nasze okno na świat i dlatego należy wspierać inicjatywy rozbudowy i modernizacji tej instytucji.

– Zamknięty terminal i zawieszenie ruchu pasażerskiego z powodu koronawirusa nie wstrzymuje procesu inwestycyjnego ważnego dla bezpieczeństwa i dalszego  rozwoju naszego lotniska – dodał Radosław Włoszek, prezes Zarządu Kraków Airport. – Przed nami wielkie wyzwanie. Wszyscy damy radę odbudować zaufanie do latania i podróży zarówno z Kraków Airport, jak i do Małopolski i Krakowa. Lotnisko stanowi bardzo ważny element w życiu gospodarczym regionu, wpływa na całą branżę turystyczną w Małopolsce.

Umowa  obejmuje budowę nowego fragmentu płaszczyzny postojowej po stronie zachodniej istniejącej PPS wraz z budową i przebudową infrastruktury towarzyszącej: kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, sieci ppoż., oświetlenia masztowego, oświetlenia nawigacyjnego, sieci teletechnicznych oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zamierzenie obejmuje również  przebudowę fragmentów istniejących nawierzchni lotniskowych, w związku ze zmianą układu dróg kołowania i stanowisk postojowych na PPS.

Planowana rozbudowa płaszczyzny postoju samolotów zwiększy możliwości operacyjne w zakresie przyjęcia większej liczby statków powietrznych, a także poprawi w znacznym stopniu przepustowość oraz funkcjonalność całej płaszczyzny postojowej. Konieczność rozbudowy płaszczyzny postojowej w kierunku zachodnim wynika także z zaplanowanej rozbudowy budynku terminala. Planowana płaszczyzna postojowa w części południowej będzie bezpośrednio graniczyła poprzez drogę serwisową z budynkiem nowego terminala. W planowanym zadaniu uwzględniono także wykonanie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej w postaci systemu odwodnienia nawierzchni, systemu oświetlenia nawigacyjnego, oświetlenia płaszczyzny, sieci wodociągowej oraz oznakowania pionowego i poziomego. Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwią kontrolowane odprowadzenie ścieków pochodzących z odladzania samolotów do wyseparowanych odbiorników, co w znacznym stopniu wpłynie na poprawę funkcjonowania lotniska w odniesieniu do warunków środowiskowych.

Wykonawcą inwestycji będzie Max Bögl Polska sp. z o.o., która zaoferowała wykonanie zamówienia za cenę brutto 133 770 027,33 zł.

Również w maju Kraków Airport podpisał kolejną umowę z firmą „ABIS” sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Rząsce.

W ramach przedmiotowego zadania firma „ABIS” zaprojektuje modernizację i rozbudowę systemu transportu bagażu rejestrowanego, tzw. BHS, w obrębie części obsługującej bagaże, które przyleciały na krakowskie lotnisko. Zadanie projektowe podzielone jest na dwa etapy. Pierwszy obejmuje przygotowanie dokumentacji dla wyposażenia istniejącego BHS w system odczytu kodów kreskowych znajdujących się na zawieszkach bagaży. Modernizacja ma na celu umożliwienie wypełnienia wytycznych rezolucji IATA 753 w zakresie śledzenia bagaży, które przyleciały z innych portów lotniczych. Drugi etap obejmuje zaprojektowanie dwóch nowych linii do transportu bagaży przylotowych z dwoma nowymi karuzelami do odbioru bagażu. W praktyce, po realizacji projektowanych prac, na krakowskim lotnisku podniesiony zostanie standard obsługi pasażerów w obrębie przylotów. Bagaże będzie można odbierać nie na czterech, a na sześciu karuzelach. Ułatwione też będzie zlokalizowanie bagażu, który z samolotu transportowany jest na karuzele. Pozwoli to także na zachowanie dystansu między pasażerami zgodnie z nowymi wytycznymi sanitarnymi.

Źródło: Kraków Airport.

20200518 Balice 20200518 Balice 20200518 Balice 20200518 Balice 20200518 Balice 20200518 Balice
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj