Wznowienie obsługi klienta w sprawach obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w Rzeczypospolitej Polskiej
2020-05-08

11 maja 2020 r. Wydział Spraw Obywatelskich Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie częściowo wznawia obsługę klienta w sprawach dotyczących obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka.

W trosce o wspólne bezpieczeństwo wprowadzone zostały niezbędne środki ostrożności, w tym ograniczenia dotyczące liczby klientów przebywających w siedzibie Wydziału Spraw Obywatelskich.

I. W budynku będą obsługiwani  wyłącznie klienci, którzy dokonali wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty.
Rezerwacji  można dokonać pod numerem telefonu: +48 516 248 343

II. Liczba klientów mogących jednocześnie przebywać na sali obsługi (ul. św. Sebastiana 9)  będzie odpowiadać liczbie czynnych stanowisk obsługowych.
Prosimy o przybycie kilka minut przed umówioną wizytą (wcześniejsze wejście do Urzędu nie będzie możliwe).

III. Należy pamiętać o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk (przy wejściu na salę obsługi klientów).
Prosimy również o zabranie własnych przyborów do pisania (do ewentualnego uzupełnienia wniosku). 

IV. Składane wnioski powinny być kompletne wraz z dowodem uregulowania opłaty skarbowej.
Aby ograniczyć czas obsługi, prosimy o dołożenie staranności przy wypełnianiu wniosków  i kompletowaniu załączników (lista niezbędnych dokumentów znajduje się w opisach procedur na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

Kierując się troską o Państwa bezpieczeństwo, nadal rekomendujemy ograniczenie osobistych wizyt w Urzędzie.
Wnioski oraz uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i nabycia obywatelstwa polskiego oraz świadczeń pieniężnych dla posiadaczy Karty Polaka można także składać:
- do specjalnej skrzynki nadawczej wystawionej przed siedzibą Wydziału Spraw Obywatelskich (ul. św. Sebastiana 9) w godzinach pracy Urzędu,
- korespondencyjnie (za pośrednictwem Poczty Polskiej)*,
- elektronicznie przez e-PUAP.

*WAŻNE: złożenie wniosku o nadanie obywatelstwa polskiego (do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej) we wskazany wyżej sposób wymaga opatrzenia go urzędowo (tj. notarialnie) poświadczonym podpisem wnioskodawcy. Kopie załączonych do wniosku dokumentów powinny być poświadczone w ten sam sposób.

Dodatkowo uzupełnienia dokumentów w sprawach dotyczących poświadczenia i uznania za obywatela polskiego można także przesyłać na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

Informacje udzielane są telefoniczni, pod następującymi numerami:
- potwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego: 12 448 3 406, 12 448 3 409
- uznanie za obywatela polskiego: 12 448 3 411, 12 448 3 408, 12 448 3 420
- nadanie obywatelstwa polskiego: 12 448 3 413
- przyznanie świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 12 448 3 407

Informacje będzie można uzyskać również pod numerem telefonu: 12 448 3 410
Zapytania można kierować także na adres skrzynki elektronicznej: eobt@malopolska.uw.gov.pl

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj