Ponad 30 mln zł dla krakowskich zabytków
2020-04-01

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa na posiedzeniu plenarnym 30 marca br. przyjął plan odnowy i rewaloryzacji zabytków w stolicy naszego województwa w roku 2020. Środki na realizację tych zadań pochodzą z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. W związku z wyjątkową sytuacją w jakiej się znajdujemy – głosowanie odbyło się w formie zdalnej. 

Dotacja w wysokości 30 mln zł z budżetu państwa przekazana została za pośrednictwem Kancelarii Prezydenta RP. Dodatkowo, rozdysponowano środki pochodzące z innych źródeł w wysokości blisko 460 tysięcy złotych.

Całość została podzielona na realizację 120 zadań dotyczących odnowy w ramach pięciu priorytetów: projekty kluczowe, obiekty użyteczności publicznej, obiekty sakralne, obiekty mieszkalne i usługowe oraz kaplice grobowe, nagrobki, pomniki cmentarne i zespoły zieleni komponowanej).

Wśród zabytków, które w 2020 roku otrzymają dofinansowanie z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, są najcenniejsze obiekty zabytkowe naszego miasta, m.in:

- Bazylika Mariacka, w której od kilku lat trwają prace przy Ołtarzu Wita Stwosza,

- Archikatedra na Wawelu,

- zespół zabudowań klasztornych ojców pijarów,

- opactwa w Tyńcu i Mogile,

- bazylika Bożego Ciała,

- Budynek Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół",

- forty Twierdzy Kraków (m.in. „Kościuszko”, „Skotniki”, „Sidzina”, „Borek”, „Łapianka”, „Kleparz”, „Krzesławice”).

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ma swój wkład w proces realizacji zadań finansowanych ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa. To my bowiem prowadzimy kompleks spraw związanych z finansową obsługą Funduszu. Bierzemy udział w weryfikacji i ocenie punktowej wniosków składanych do Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa przez właścicieli lub posiadaczy zabytków, przygotowujemy projekty planów podziału środków Funduszu i zawieramy z beneficjentami umowy o dofinansowanie. Środki Funduszu przekazujemy beneficjentom po przeprowadzeniu kontroli dokumentacji związanej z procedurami wyboru wykonawcy robót, umów zawartych na wykonanie prac objętych dofinansowaniem oraz poprawności ich realizacji i odbioru. Z uwagi na stan epidemii, Wydział Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego naszego Urzędu zapewnia obsługę Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa drogą elektroniczną oraz za pomocą poczty polskiej. Pozwoli to bez przeszkód na podpisywanie umów z beneficjentami, którzy mogą kierować niezbędne dokumenty, za pośrednictwem poczty, na adres Urzędu. Tą drogą otrzymają również umowy do podpisu. Informacje można również uzyskać telefonicznie pod numerem: 12 393 11 26.

Podczas posiedzenia SKOZK Joanna Florkiewicz-Kamieniarczyk – dyrektor Wydziału Rewaloryzacji Zabytków Krakowa i Dziedzictwa Narodowego MUW – przedstawiła sprawozdanie z realizacji planu odnowy zabytków Krakowa ze środków NFRZK za rok 2019, które zostało przyjęte przez zebranych jednogłośnie.

Listy rankingowe wniosków: http://skozk.pl/lista-zabytkow-w-odnowie-ktorych-skozk-bedzie-uczestniczyl-w-2020-roku/


SKOZK 30.03.2020r.SKOZK_grafika_
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj