Zawieszenie bezpośredniej obsługi w Oddziale Obywatelstwa i Nadzoru MUW
2020-03-13

W związku z podwyższonym ryzykiem, związanym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników urzędu, od 16 marca 2020 r. do odwołania zawieszona zostaje bezpośrednia obsługa we wszystkich sprawach realizowanych przez Oddział Obywatelstwa i Nadzoru Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w w Krakowie. 

W szczególności dotyczy to spraw: 

• potwierdzenia posiadania lub utraty obywatelstwa polskiego

• nabycia oraz nadania obywatelstwa polskiego

• przyznania świadczenia pieniężnego dla posiadaczy Karty Polaka osiedlających się w RP

• zgłoszeń w sprawach nadania odznaczenia „Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”

• repatriacji

• nadzoru nad gminami z zakresu spraw obywatelskich

• kontroli tłumaczy przysięgłych

Wnioski oraz dokumenty stanowiące uzupełnienie złożonych wniosków można składać za pośrednictwem poczty lub elektronicznie.

Adres do korespondencji:

Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców MUW w Krakowie

ul. Przy Rondzie 6

31-547 Kraków

Decyzje administracyjne oraz wszelkie inne pisma do stron ww. postępowań wysyłane będą przez urząd drogą pocztową lub elektroniczną.

Informacja telefoniczna i e-mailowa dotycząca wyżej wymienionych spraw obsługiwana będzie

  • w poniedziałki: w godzinach: 9:00 – 15:00
  • od wtorku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00.

Informacje będzie można uzyskać pod numerami telefonów: +48 516 248 343, 12 448 3 410

Zapytania można również kierować na adres email: eobt@malopolska.uw.go.pl

Informacjamuw
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj