Koronawirus: profilaktyka przede wszystkim
2020-03-06

W przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się koronawirusa kluczowe znaczenie ma profilaktyka. Przypominamy o podstawowej zasadzie, do której wszyscy powinniśmy się stosować. Jest ona najbezpieczniejsza nie tylko dla pacjenta, ale też dla jego najbliższego otoczenia.


1. Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w regionie, gdzie występuje koronawirus i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

— bezzwłocznie powiadom telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną

lub

— zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.


2. Każde odstępstwo od tej zasady wymaga wypracowania i zastosowania ponadstandardowych, dodatkowych działań ze strony właściwych służb. Tak było w przypadku jednej z krakowskich przychodni, do której wczoraj zgłosiła się osoba, informując o swoim złym samopoczuciu i o tym, że w ostatnim czasie przebywała w rejonie wystąpienia koronawirusa. W tej sytuacji powinien zostać wykorzystany transport danej przychodni uwzględniający zastosowanie środków zabezpieczających. Przychodnia zgłosiła w tym zakresie potrzebę wsparcia. W toku bieżących ustaleń takie wsparcie zostało udzielone, a w wypracowanie najefektywniejszego rozwiązania zaangażowanych było kilka podmiotów. Niezależnie od tego służby sanitarno-epidemiologiczne wdrażały procedury zabezpieczające (zebranie danych kontaktowych, przekazanie stosownych instrukcji, także odnoszących się do działań dezynfekujących). Takich złożonych działań oczywiście można było uniknąć. Przypominamy: przychodnia nie jest miejscem, do którego powinniśmy się udawać, gdy będziemy u siebie podejrzewać zakażenie koronawirusem. Wypracowana i zalecana ścieżka postępowania jest najprostsza i najefektywniejsza. Przede wszystkim zaś ma na celu ochronić w takiej sytuacji nie tylko chorego, ale także osoby z jego najbliższego otoczenia. Przypominamy również o Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800-190-590. Pod tym numerem przez całą dobę można uzyskać informacje o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.


3. Aktualnie w Małopolsce nie ma przypadku potwierdzenia zakażenia koronawirusem. Ze względu na podejrzenie zachorowania na COVID-19 hospitalizowanych jest 10 osób, zaś nadzorem epidemiologicznym objętych jest 189 osób. Nie ma osób objętych kwarantanną lub izolacją. Są to dane z godzin popołudniowych, z 5.03.2020 r.


4. Wobec pytań o losy imprez masowych przekazujemy, że przedmiotem pogłębionej analizy będą wszystkie imprezy masowe w naszym województwie, czyli imprezy głównie o charakterze sportowym lub kulturalnym. W odniesieniu do nich wojewoda może wydać decyzję administracyjną wstrzymującą zrealizowanie danej imprezy masowej lub zakazującą uczestniczenia w niej publiczności. Decyzja taka będzie miała rygor natychmiastowej wykonalności. Kluczowa jest w tym przypadku rekomendacja służb sanitarno-epidemiologicznych. Oczywiście jesteśmy w bieżącym kontakcie z przedstawicielami samorządów (w tym z powiatowymi/miejskimi centrami zarządzania kryzysowego) i organizatorami, gdyż na każdym etapie organizator sam może zdecydować np. o przeprowadzeniu danej imprezy masowej w innym terminie. Ewentualne decyzje dotyczące imprez masowych będziemy na bieżąco przekazywać. Na tę chwilę takich decyzji nie wydaliśmy, choć oczywiście w każdym momencie może się to zmienić.

Wprawdzie imprezy niemające statusu imprez masowych nie są objęte tymi przepisami, ale w odniesieniu do nich służby sanitarne mogą wydać opinię oceniającą ryzyko związane z taką imprezą. Tak było np. w przypadku Międzynarodowych Targów  Stomatologicznych w Krakowie, w odniesieniu do których Małopolski Wojewódzki Inspektor Sanitarny wydał negatywną opinię i w oparciu o tę opinię organizator sam zdecydował o przesunięciu terminu wydarzenia.


Plakaty informacyjne Ministerstwa Zdrowia — do pobrania:

KV_plakat_A3_DRUKKV_plakat_A3_ENGKV_plakat_A3_UAKV_plakat_A3_RUKV_plakat_A3_chińskiKV_plakat_A3_VN
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj