Spotkanie z małopolskimi samorządowcami. O polityce rządu wobec osób starszych i nie tylko
2020-02-07

Naszym celem jest długofalowa i systemowa poprawa sytuacji finansowej rencistów i emerytów. W ten sposób dzielimy się z osobami starszymi owocami wzrostu gospodarczego. To nasz dług wdzięczności – mówił w piątek w Krakowie na spotkaniu z przedstawicielami małopolskich samorządów wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Podczas wizyty wiceminister podsumował działania resortu rodziny dedykowane osobom starszym.

Na początku lutego Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zainaugurowało cykl konferencji regionalnych, na których kierownictwo resortu podsumowuje działania na rzecz rodzin, osób starszych czy niepełnosprawnych.

Krakowska konferencja poświęcona była polityce rządu wobec osób starszych. Wiceminister Stanisław Szwed skupił uwagę na „Emeryturze plus” czyli pakiecie reform i rozwiązań, które dedykowane są osobom starszym.

Wyższe świadczenia dla emerytów i rencistów

W marcu zamierzamy podnieść minimalną emeryturę i rentę do poziomu 1200 złotych. To oznacza, że w ciągu czterech ostatnich lat wzrost najniższych świadczeń dla emerytów i rencistów wyniesie 36 proc. (z 882,56 złotych w 2016 r.) – wyliczał Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

To nie wszystko. W 2020 roku zastosowana będzie waloryzacja procentowo-kwotową. Oznacza to, że emerytury i renty nie tylko wzrosną o prognozowany wskaźnik waloryzacji (3,24 proc.), ale – ok. 6,2 mln emerytów i rencistów, mających świadczenia poniżej 2160,49 zł brutto – otrzyma gwarantowaną podwyżkę świadczenia o 70 złotych.

Dodatkowo podwyższamy kryterium przy świadczeniu dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji  z 1600 zł do 1700 zł, aby osoby niepełnosprawne nie straciły tego świadczenia po waloryzacji rent i emerytur – dodaje Stanisław Szwed.

Dodatkowy zastrzyk gotówki

Bardzo ważne miejsce w pakiecie reform adresowanych do osób starszych zajmuje ustawa o tzw. trzynastej emeryturze. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rząd pierwszy raz wypłacił trzynastki (w wysokości minimalnej emerytury) wszystkim emerytom i rencistom. Od 2020 świadczenie ma być wypłacane co roku.

Sejm przyjął już ustawę, która gwarantuje coroczną wypłatę świadczenia dla wszystkich emerytów i rencistów. To  w sumie 9,8 mln osób. Będzie to więc teraz stały, coroczny dodatek – mówi minister Szwed i wylicza, że na „trzynastki” w 2020 przeznaczone będzie ok. ok. 11,7 mld zł.

Ale pakiet „Emerytura plus” to nie tylko wyższe i dodatkowe świadczenia dla seniorów. To również obniżka podatku PIT z 18 proc. na 17 proc., która już obowiązuje i dotyczy także wypłacanych emerytur i rent (rocznie jest to realna podwyżka średnio o około 240 złotych), czy programy „Senior plus” i ASOS, dzięki którym rozbudowywana jest oferta zajęć dla aktywnych seniorów.

Oferta dla aktywnych

Roczny budżet programu „Senior plus” to 80 mln złotych. Środki przeznaczane są na rozbudowę sieci Dziennych Domów i Klubów „Senior plus”, w których osoby starsze znajdują przeznaczoną dla siebie ofertę różnorodnych zajęć. Tylko w ubiegłym roku powstało ok. 300 nowych placówek.

Dofinansowujemy również miejsca w domach i klubach, które już działają – zaznacza Stanisław Szwed i dodaje, że według wstępnych danych w edycji 2019 programu może powstać w województwie małopolskim aż 26 nowych placówek, a 51 otrzyma dofinansowanie do istniejących miejsc.

W przypadku programu ASOS roczny budżet to 40 mln złotych. W ciągu ostatnich czterech lat (w ramach programu) ministerstwo przekazało ponad 150 mln złotych dotacji dla organizacji pozarządowych, związków wyznaniowych czy spółdzielni socjalnych. Dzięki tym środkom prawie 608 tys. seniorów wzięło udział w ponad 1,4 tys. projektach aktywizujących. Wśród nich było także 227 tys. seniorów z Małopolski – to najwięcej wśród wszystkich województw.

Źródło: MRPiPS

Małopolska to nasza wspólna sprawa

W programie spotkania z małopolskimi samorządowcami znalazło się również wystąpienie głównego inspektora ochrony środowiska Pawła Ciećki dotyczące ochrony powietrza. O sytuacji epizootycznej w związku z afrykańskim pomorem świń w Polsce oraz o działaniach zapobiegawczych na terenie województwa małopolskiego mówiła lek. wet. Agnieszka Szweczyk-Kuta – małopolski wojewódzki lekarz weterynarii. Konferencję zwieńczyło wystąpienie dyrektora Wydziału Programów Infrastrukturalnych i Rolnictwa MUW Jacka Gołdy dotyczące efektów działań Wojewody Małopolskiego w zakresie wsparcia infrastruktury samorządów województwa małopolskiego.

20200207 20200207 20200207 20200207 20200207 20200207 20200207 20200207 20200207 20200207
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj