Przekazanie terenu pod nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
2019-12-09

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie odbyło się dzisiaj uroczyste podpisanie umowy darowizny dotyczącej terenu pod nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W uroczystości wzięli udział: wojewoda małopolski Piotr Ćwik, starosta wielicki Adam Kociołek, wicestarosta wielicki Henryk Gawor, dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski oraz dyrektor Regionalny Regionu Południowego LPR Marek Maślanka.

Ze względu na inwestycje prowadzone na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego im. Jana Pawła II Kraków-Balice konieczne było przeniesienie do nowej bazy – przy zachowaniu ciągłości funkcjonowania – śmigłowcowej służby ratownictwa medycznego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.


W wyniku prac przedstawicieli Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie oraz Urzędu Gminy Wieliczka wytypowano – położone w Kokotowie – nieruchomości Gminy Wieliczka o łącznej powierzchni 1,9683 ha, mogące stanowić teren pod nową bazę Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

23 lipca 2019 r. zawarto umowę, na mocy której Skarb Państwa nabył od Gminy Wieliczka (w drodze zamiany) prawo własności tych nieruchomości.

Kolejnym krokiem, który umożliwi zrealizowanie zaplanowanej inwestycji, jest przeniesienie praw do wskazanej nieruchomości na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W tym celu 3 października 2019 roku Wojewoda Małopolski wydał zarządzenie,  w oparciu o które Starosta Wielicki (działający jako reprezentant Skarbu Państwa), przekazał w drodze darowizny na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego nieruchomości nabyte wcześniej przez Skarb Państwa.

– Działania te umożliwią Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu budowę, a następnie przeniesienie działalności do nowej bazy śmigłowcowej, która będzie służyła Małopolanom. Dziękuję wszystkim, którzy byli zaangażowani w zrealizowanie tego przedsięwzięcia i wspólnie przygotowywali najkorzystniejsze rozwiązanie formalne. Lotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu życzę, aby nową inwestycję udało się jak najszybciej zrealizować. Niejednokrotnie mogliśmy się przekonać, jak strategiczna jest rola LPR-u w systemie ratownictwa medycznego – podsumowuje wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

– Najważniejsze jest to, że w procesie tym nie ma próżni. Pomoc będzie cały czas w zasięgu Małopolan, pogotowie będzie działać. Dziękuję za zaangażowanie Pani Minister Józefie Szczurek-Żelazko, Panu Wojewodzie i Panu Staroście – mówił dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. dr hab. n. o zdr. Robert Gałązkowski.

20191209 umowa LPR 20191209 umowa LPR 20191209 umowa LPR 20191209 umowa LPR 20191209 umowa LPR 20191209 umowa LPR
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj