Jest kolejny wyrok WSA w sprawie uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa
2019-12-06

Dzisiaj przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa dotycząca uchwały kierunkowej Rady Miasta Krakowa. Tym razem przedmiotem oceny WSA była uchwała Nr XXI/441/19 z 10 lipca 2019 roku w sprawie podjęcia działań kontrolnych dotyczących stanu środowiska w Nowej Hucie.

WSA oddalił skargę złożoną przez Radę Miasta Krakowa na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Małopolskiego. Sąd orzekł, że także ta uchwała kierunkowa nie jest zgodna z prawem, przychylając się zatem i w tym przypadku do argumentacji, którą podawaliśmy w naszym rozstrzygnięciu nadzorczym. W ustnym uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, że w przywołanej uchwale kierunkowej Rada Miasta Krakowa przekroczyła swoje uprawnienia, wydając Prezydentowi Miasta Krakowa wiążące polecenia i obligując go do konkretnych działań. 


Argumentację tę przedstawialiśmy wielokrotnie, m.in. tutaj.

Treść naszego rozstrzygnięcia nadzorczego.

Informacja MUW
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj