Rozstrzygnięcie nadzorcze dotyczące uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie in vitro. Komentarz
2019-10-21

W przekazie medialnym pojawiają się nieprawdziwe stwierdzenia dotyczące rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Małopolskiego unieważniającego uchwałę Nr XXIV/509/19 Rady Miasta Krakowa z 11 września 2019 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2019-2020 dla mieszkańców miasta Krakowa”.

Po pierwsze, nie jest prawdą, że to kolejne rozstrzygnięcie nadzorcze w tej sprawie. Uchwała Rady Miasta Krakowa z 11 września 2019 r. jest pierwszą dotyczącą tej kwestii, którą otrzymaliśmy do oceny nadzorczej.

Po drugie, nasi prawnicy uchwały sprawdzają wyłącznie pod kątem zgodności z przepisami prawami. To standardowe działanie. Tylko w tym roku do naszej oceny nadzorczej trafiło 560 uchwał Rady Miasta Krakowa. Jeżeli uchwała jest źle przygotowana i nie spełnia wymogów formalnych, musi zostać unieważniona.

Jedną z uchwał, które zostały źle przygotowane, jest ta z 11 września 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego.

Jakich wymogów formalnych nie spełnia wspomniana uchwała?

1. Projekt uchwały nie uzyskał opinii Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W ogóle o tę opinię nie wystąpiono. O tym, że ta opinia jest wymagana w przypadku programów polityki zdrowotnej, mówi ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2. Przy opracowywaniu programów polityki zdrowotnej konieczne jest też rozpoznanie rzeczywistych i konkretnych potrzeb zdrowotnych i stanu zdrowia mieszkańców gminy. Wynika to także z przywołanej ustawy, a m.in. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy (sygn. akt II SA/Bd 762/17) precyzuje: „nie chodzi tu jedynie o abstrakcyjne odniesienie się do uśrednionych statystycznych danych, krajowych czy światowych populacji”. Tymczasem z treści uchwały wynika, że została ona opracowana na podstawie materiałów dotyczących Bydgoszczy i województwa kujawsko-pomorskiego oraz szacunkowego odniesienia danych ogólnopolskich do populacji Krakowa.

Ponadto, w podstawie prawnej uchwały podano art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy o samorządzie gminnym. Przepis ten dotyczy uchwał o charakterze kierunkowym. Uchwała z 11 września nie ma jednak takiego charakteru, bo wskazuje na skonkretyzowane działanie polegające na wprowadzeniu programu polityki zdrowotnej. Podstawa prawna uchwały zawiera zatem błąd.

Dodajmy, że w toku procesu legislacyjnego projekt uchwały otrzymał opinię prawną z uwagami oraz negatywną opinię Prezydenta Miasta Krakowa.


Rzecznik prasowy wojewody małopolskiego

Joanna Paździo


komentarz 2018
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj