Kredkobranie. Z myślą o Polakach mieszkających na Kresach
2019-10-15

Już po raz drugi w ramach ogólnopolskiej akcji charytatywnej „Kredkobranie” zbierane były przybory szkolne, materiały plastyczne oraz nowe egzemplarze lektur szkolnych. Trafią one wkrótce do rodzin i polskich ośrodków edukacyjnych na Kresach. Organizatorami zbiórki są Fundacja Ignatianum oraz krakowskie Stowarzyszenie „Korzenie”.

Patronat honorowy nad tegoroczną edycją objęli metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski, rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ, wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski.   

- Po raz kolejny Małopolanie powiedzieli: Tak, pamiętamy o naszych Rodakach mieszkających na dawnych terenach Rzeczypospolitej. To niezwykle budujące widzieć, jak otwierają się kolejne serca gotowe nieść pomoc tym, którzy żyją często w bardzo trudnych warunkach. Pomimo tych życiowych i materialnych przeszkód pamiętają jednak o przekazywaniu polskich tradycji swoim dzieciom. Warto przy tej okazji przypomnieć, jak ważną rolę w opiece nad polskimi miejscami pamięci znajdującymi się na Kresach pełnią właśnie Polacy mieszkający na tych terenach – podkreśla wojewoda Piotr Ćwik. 

W imieniu swoim oraz w imieniu Akademii Ignatianum w Krakowie chciałbym bardzo podziękować za stałą współpracę Małopolskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu, wojewodzie małopolskiemu Piotrowi Ćwikowi i wszystkim jego współpracownikom. Dziękuję za wspieranie naszych inicjatyw oraz możliwość współpracy przy wydarzeniach inicjowanych przez Urząd i pana wojewodę. „Kredkobranie”, organizowane przez naszą Fundację Ignatianum, jest widocznym przejawem zaangażowania społecznego Uczelni, naszych studentów i wolontariuszy w działalność społeczną i działalność na rzecz drugiego człowieka. Wpisuje się to w misję naszej Akademii, która czerpie inspirację z duchowości ignacjańskiej i katolickiej nauki społecznej – mówi rektor Akademii Ignatianum w Krakowie ks. prof. dr hab. Józef Bremer SJ. 

W akcję po raz kolejny włączyło się ponad 20 wolontariuszy – głównie studentów Akademii Ignatianum w Krakowie. Pierwszy transport darów wyruszy najprawdopodobniej po 20 października Organizatorzy i wolontariusze udadzą się do Rejonu Solecznickiego i Święciańskiego.  

- Jestem pod wielkim wrażeniem i dziękuję wszystkim studentom, wolontariuszom i pracownikom za czynne włączenie się w „Kredkobranie” oraz inne działania społeczne w minionych latach. Dla naszych studentów jest to niesamowite doświadczenie, możliwości służby i bezinteresownej pracy dla drugiego człowieka, co później wykorzystują w pracy zawodowej i życiu prywatnym – zaznacza ojciec rektor Józef Bremer. 

- W porównaniu z pierwszą edycją „Kredkobrania” z 2018 r., kiedy zebrano ponad 20 tysięcy sztuk przyborów szkolnych, materiałów plastycznych i nowych egzemplarzy lektur szkolnych, o łącznej wartości ponad 150 tys. zł – w tym roku akcja cieszyła się dużo większym zainteresowaniem. Dzięki współpracy z licznymi mediami, Małopolskim Kuratorium Oświaty oraz Duszpasterstwem Młodzieży Archidiecezji Krakowskiej udało się zebrać dużo więcej darów. Szacujemy, że w magazynie zgromadzonych jest około 40 tysięcy sztuk darów. Obecnie dary liczymy i przygotowujemy do wyjazdu – podsumowuje Tomasz Konturek, koordynator i pomysłodawca „Kredkobrania”.  

- Cieszy szczególnie to, że za każdym darem, każdym zeszytem, piórnikiem, plecakiem, kredkami stoi konkretny, przedszkolak, uczeń szkoły podstawowej, liceum czy technikum, który chce pomóc swojemu rówieśnikowi mieszkającemu na Kresach. Nie chciałbym, aby „Kredkobranie” było traktowane wyłącznie jako zbiórka przyborów szkolnych, choć jest to bardzo potrzebne, bo w wielu domach sytuacja materialna nie jest najlepsza, a my docieramy z pomocą tylko do części Polaków. „Kredkobranie” ma być również wyrazem pamięci i troski o najmłodsze pokolenie Polaków mieszkających na Kresach. Oni są Polakami, czują się Polakami, my traktujemy ich jak swoich, chcemy zapewnić ich, że nie są sami. Ich dziadkowie, rodzice i oni sami są stróżami polskości na Kresach, to oni podtrzymują polską kulturę i tradycję – dodaje Tomasz Konturek. 


20191015 kredkobranie 120191015 kredkobranie 220191015 kredkobranie 320191015 kredkobranie 4
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj