O przeciwdziałaniu ruchom osuwiskowym oraz usuwaniu ich skutków
2019-09-30

W naszym Urzędzie dobyło się dzisiaj kolejne posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Nadzorującego Realizację Zadań w zakresie Przeciwdziałania Ruchom Osuwiskowym oraz Usuwania ich Skutków. Spotkaniu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Dzisiejsze posiedzenie dotyczyło w szczególności wniosków złożonych przez gminy: Jodłownik, Mogilany, Zakliczyn oraz przez powiat proszowicki. Zespół analizował także zadania planowane do realizacji przez gminę Limanowa, Ochotnica Dolna, miasto Grybów oraz gminę Szaflary.  

Przypomnijmy. W działającym przy Wojewodzie Małopolskim Wojewódzkim Zespole zasiadają m.in. pracownicy Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie (geolodzy i hydrogeolodzy), geolodzy z Państwowego Instytutu Geologicznego w Krakowie, geolog wojewódzki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego oraz pracownik Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie. 

Do zadań Wojewódzkiego Zespołu należy m.in. analizowanie, opiniowanie i rekomendowanie zadań planowanych do realizacji w ramach środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi lub przeciwdziałanie tym zdarzeniom, w tym opiniowanie opracowanych dokumentacji geologiczno-inżynierskich, dokumentacji projektowo-budowlanych. Zespół zajmuje się też oceną zasadności odbudowy lub przeniesienia zagrożonej infrastruktury w miejsce eliminujące możliwość ponownego zniszczenia lub uszkodzenia. Analiza dokumentacji służy ocenie zaproponowanych w niej rozwiązań pod kątem celowości, oszczędności i efektywności zawarcia umowy dotacji, tj. wydatkowania zgodnie z tymi zasadami środków publicznych.


20190930 Zespół Osuwiskowy 20190930 Zespół Osuwiskowy 20190930 Zespół Osuwiskowy 20190930 Zespół Osuwiskowy 20190930 Zespół Osuwiskowy 20190930 Zespół Osuwiskowy 20190930 Zespół Osuwiskowy
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj