Infrastruktura, Innowacje, Informacja
2019-09-02

Ruszył realizowany przez Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie projekt I3 – Infrastruktura, Innowacje, Informacja. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) i skierowane jest do obywateli państw trzecich (opt).

Projekt obejmuje m.in. remont, przebudowę oraz kompleksową modernizację infrastruktury – pomieszczeń przeznaczonych do obsługi cudzoziemców w Krakowie i Nowym Sączu, a także utworzenie nowoczesnej strefy dla przedsiębiorców z województwa małopolskiego, zatrudniających cudzoziemców. 

Rozbudowane zostanie także innowacyjne narzędzie informatyczne zarządzające sprawami obywateli państw trzecich, co w konsekwencji zautomatyzuje i usprawni poszczególne czynności, dzięki czemu skróci się czas rozpatrywania wniosków w sprawie legalizacji pobytu i pracy cudzoziemców. Innowacje to także nowoczesne podejście do klienta cudzoziemca, które będzie możliwe dzięki przeprowadzeniu dla pracowników służb wojewody warsztatów oraz konsultacji międzywojewódzkich, a także szkoleń dla m.in. przedstawicieli przedsiębiorców, pracodawców czy placówek edukacyjnych.  

Kluczowym działaniem projektu jest kontynuacja i rozszerzenie działalności infolinii/informacji INFO.OPT utworzonej z myślą o obywatelach państw trzecich. Dzięki niej cudzoziemcy mogą sprawnie i szybko pozyskać informację migracyjną, zweryfikować status swojego pobytu lub określić ścieżkę postępowania w przypadku np. zmiany pracodawcy. Zarówno cudzoziemcy, jak i przedsiębiorcy działający na terenie naszego województwa mogą uzyskać darmową pomoc w poprawnym uzupełnieniu wniosków i weryfikacji dokumentów.  

By dotrzeć z informacją do jak najszerszego grona odbiorców, w ramach projektu przewidujemy także organizowanie szeregu wydarzeń zarówno w siedzibie Wydziału (m. in. Dni Otwarte INFO.OPT), jak i poza Urzędem i standardowymi godzinami pracy. 

Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2019 r. do 31 sierpnia 2021 r.  


Infrastruktura_innowacje_informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj