Małopolski Okrągły Stół Edukacyjny
2019-09-06

W tarnowskiej delegaturze MUW odbył się dziś Małopolski Okrągły Stół Edukacyjny w ramach poszerzonej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Iwona Michałek, która równocześnie pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. wspierania wychowawczej funkcji szkoły, a także wojewoda małopolski Piotr Ćwik, małopolska kurator oświaty Barbara Nowak, członkowie WRDS-u oraz przedstawiciele środowisk związanych z oświatą.

Spotkanie koncentrowało się wokół pięciu kluczowych zagadnień: nauczyciel w systemie edukacji, jakość w systemie edukacji, nowoczesna szkoła, uczeń w systemie edukacji oraz rodzice w systemie edukacji.


Debaty regionalne dotyczące przyszłości polskiej edukacji zainicjował premier Mateusz Morawiecki, a potrzebę ich organizacji wskazano także podczas Ogólnopolskiego Okrągłego Stołu Edukacyjnego, który odbył się w Warszawie. W obradach uczestniczyli przedstawiciele samorządów uczniowskich, rad rodziców, dyrektorów szkół (z różnych typów szkół), szkół niepublicznych, nauczycieli, organizacji pozarządowych działających na rzecz oświaty, związków zawodowych, samorządów i pracodawców.

20190906 MOSE 20190906 MOSE 20190906 MOSE 20190906 MOSE 20190906 MOSE 20190906 MOSE 20190906 MOSE 20190906 MOSE 20190906 MOSE
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj