Nowi konsultanci wojewódzcy w ochronie zdrowia
2019-08-01

Konsultanci wojewódzcy są to specjaliści w poszczególnych dziedzinach medycyny (lekarskich i lekarsko-dentystycznych), pielęgniarstwa, farmacji oraz w innych dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Wykonują oni m.in. zadania opiniodawcze, doradcze i kontrolne dla szeregu instytucji i podmiotów systemu ochrony zdrowia.

Dziś wojewoda małopolski Piotr Ćwik wręczył powołania konsultantom w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, epidemiologii, a także transfuzjologii klinicznej. 

Konsultantów wojewódzkich w ochronie zdrowia, na 5 letnią kadencję, powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii konsultanta krajowego oraz właściwego samorządu zawodowego.  

Aktualizowany na bieżąco wykaz konsultantów wojewódzkich dla województwa małopolskiego znajduje się tutaj:  

https://www.malopolska.uw.gov.pl/default.aspx?page=wykaz_konsultantow_wojewodzkich


Konsultanci_medyczni_nominacje Konsultanci_medyczni_nominacje Konsultanci_medyczni_nominacje Konsultanci_medyczni_nominacje
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj