Połączenia autobusowe na nowo
2019-08-05

Funduszowi rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej poświęcony był dzisiejszy briefing prasowy, który odbył się w Akademii Ignatianum i towarzyszył spotkaniu wojewody Piotra Ćwika i przedstawicieli Ministerstwa Infrastruktury oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie z małopolskimi samorządami.

- Naszym celem jest odbudowa lokalnych połączeń autobusowych. Ich system powinien być spójny i efektywny. Wiemy, że dziś wiele jest w tym zakresie do zrobienia. Komunikacyjnych „białych plam” jest dużo. Dlatego zachęcam małopolskie samorządy do składania wniosków. Ponad 16 milionów złotych, które otrzymała Małopolska, to realna szansa dla mniejszych miejscowości. To także jeden z wymiarów swoistego uszczelniania infrastrukturalnego krwiobiegu, na który składa się także rozwój sieci dróg lokalnych – mówi wojewoda Piotr Ćwik. 

Ważne terminy 

  • od 1 do 12 sierpnia 2019 roku – składanie przez organizatorów do wojewody wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą
  • do 20 sierpnia 2019 roku – rozpatrzenie wniosków o objęcie w danym roku budżetowym dopłatą przez wojewodę i przekazanie informacji organizatorom o objęciu lub nieobjęciu dopłatą 
  • od 23 sierpnia 2019 roku – zawarcie przez organizatorów umów o dopłatę z wojewodami, wybór operatorów, zawarcie umów o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego, uruchomienie przewozów  

Kto może złożyć wniosek 

Wniosek może złożyć organizator publicznego transportu drogowego (poza związkiem metropolitalnym i ministrem transportu), czyli:

1) gminy,

2) związki międzygminne,

3) związki powiatowo-gminne,

4) powiaty,

5) związki powiatów,

6) województwa.

Podstawowe warunki

  • Dopłacie ze środków Funduszu podlegają linie komunikacyjne niefunkcjonujące co najmniej 3 miesiące przed dniem wejścia w życie ustawy oraz linie, na które umowa o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego zostanie zawarta po dniu wejścia w życie ustawy.
  • Maksymalna dopłata wynosi 1,00 zł do 1 wozokilometra.
  • Wkład własny organizatora wynosi minimum 10% części ceny usługi.

Podstawa prawna

Ustawa z 16 maja 2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej weszła w życie 18 lipca 2019 r. Reguluje ona utworzenie i funkcjonowanie Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej oraz zasady dofinasowania ze środków Funduszu realizacji zadań własnych organizatorów dotyczących zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, z wyłączeniem przewozów realizowanych w ramach komunikacji miejskiej.

Ogłoszenie o naborze:

https://bip.malopolska.pl/muw,a,1643373,ogloszenie-o-naborze-wnioskow-o-objecie-w-2019-roku-doplata-w-ramach-dofinansowania-realizacji-zadan.html


Briefing_połączenia_autobusowe Briefing_połączenia_autobusowe Briefing_połączenia_autobusowe Briefing_połączenia_autobusowe Briefing_połączenia_autobusoweBriefing_połączenia_autobusowe
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj