Kolejne posiedzenie Zespołu ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach
2019-07-08

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie zebrał się dzisiaj po raz kolejny Zespół, który zajmuje się kwestią szeroko rozumianej sytuacji społecznej mniejszości romskiej. Posiedzeniu Zespołu przewodniczył wojewoda małopolski Piotr Ćwik. 

  W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele służb, w tym m.in. Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nowym Sączu, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, Małopolskiego Kuratorium Oświaty, przedstawiciele lokalnego samorządu oraz Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.  

Przypomnijmy, Zespół ds. rozwiązywania problemów mieszkaniowych i sytuacji społeczno-bytowej mniejszości romskiej w Maszkowicach został powołany 11 lipca 2017 r. zarządzeniem Wojewody Małopolskiego.  

Do zadań Zespołu należy między innymi: wyrażanie opinii i formułowanie wniosków w zakresie strategii rozwiązywania sytuacji mieszkaniowej mniejszości romskiej w Maszkowicach, pozyskiwanie danych i materiałów dla zdiagnozowania występujących problemów związanych z sytuacją społeczno-bytową mniejszości romskiej w Maszkowicach, opracowanie raportów i sprawozdań dla Wojewody z prowadzonych prac oraz opracowanie w oparciu o dokonane ustalenia stosownych wniosków, raportu zawierającego rekomendacje i propozycje Wojewody do właściwych organów centralnych i naczelnych, w tym do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz komisji parlamentarnych, w tym do Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości Narodowych i Etnicznych. 


Zespół_ds Zespół_ds Zespół_ds Zespół_ds Zespół_ds Zespół_ds
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj