Wokół sprawy wielkiego pieca w krakowskiej hucie
2019-05-06

Otrzymaliśmy następujące pytanie prasowe:

Firma ArcelorMittal poinformowała w poniedziałek o planach wstrzymania pracy wielkiego pieca i stalowni w krakowskim oddziale.
1. Czy i kiedy wojewoda małopolski spotkał się z przedstawicielami huty, aby porozmawiać o problemie? Czy takie spotkanie może jest planowane?
2. Czy związki zawodowe kombinatu zabiegały o spotkanie z wojewodą w temacie wstrzymania pracy wielkiego pieca? Czy pan wojewoda zechce spotkać się z przedstawicielami związków zawodowy?
3. Czy pan wojewoda będzie chciał omówić sprawę krakowskiego kombinatu np. z minister przedsiębiorczości lub premierem? Czy z MUW wyszła już prośba o takie spotkanie?


Oto nasza odpowiedź:

Przewodniczący Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland Sanjay Samaddar w rozmowie telefonicznej przedstawił Panu Wojewodzie bieżące zmiany w funkcjonowaniu krakowskiego oddziału.
Na tym etapie jest za wcześnie, by mówić o dalszych działaniach. Całościowa sytuacja wymaga pogłębionej analizy i rozmowy w szerszym gronie. Wojewoda jest otwarty na rozważenie możliwości udziału w takich działaniach – oczywiście w zakresie kompetencji i możliwości, które mu przysługują.
Gospodarzem informacji w szerszym kontekście sytuacji w krakowskiej hucie jest Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii.  Ewentualne dalsze spotkania czy rozmowy, mające na celu dokładniejsze przybliżenie tematu, będą na bieżąco ustalane.

20190520 informacja
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj