#MałopolskaToNaszaWspólnaSprawa
2019-05-28

Już po raz czwarty mieszkańcy Małopolski mają możliwość aktywnego zaangażowania się w rozwój naszego województwa. Wszystko za sprawą Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego – właśnie ruszyła tegoroczna edycja.

W ramach Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego można zgłaszać projekty, których celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów społecznych, inwestycja lub inicjatywa wpływająca na poprawę funkcjonowania w naszych małych ojczyznach. Swój pomysł może zgłosić każdy mieszkaniec województwa, który skończył 16 lat.


W tym roku można zgłosić zadania o charakterze prospołecznym, prozdrowotnym, kulturalnym, edukacyjnym, sportowym, turystycznym czy ekologicznym. Mogą to być zarówno działania infrastrukturalne, czyli przewidujące wykonanie robót budowlanych, jak i o charakterze „miękkim” – w tym m.in. wydarzenia, warsztaty itp. Trzeba jednak pamiętać, że ze środków budżetu obywatelskiego województwa nie będą realizowane te zadania, które polegają na sfinansowaniu wyłącznie dokumentacji projektowej czy realizacji jednego z etapów większej inwestycji.
Pomysł już na etapie składania musi poprzeć 30 mieszkańców, którzy skończyli 16 lat i mieszkają na terenie subregionu, którego to zadanie dotyczy. Dowodem tego poparcia jest lista podpisów, którą trzeba dołączyć do formularza.

W 4. edycji BO Małopolska będą realizowane tylko te zadania, których szacunkowy koszt wyniesie minimalnie 50 tys. zł, a maksymalnie – 150 tys. zł. W przypadku pomysłów, które w kolejnych latach generują koszty utrzymania, trzeba pamiętać, że rocznie nie mogą one przekraczać 10% kwoty realizacji tego zadania.

Wypełniony formularz zgłoszenia zadania i listę poparcia należy złożyć w Urzędzie Marszałkowskim w terminie od 27 maja do 17 czerwca.

Szczegółowe informacje na temat projektu można także znaleźć na stronie internetowej (w tym m.in. formularz, internetowy generator wniosków): www.bo.malopolska.pl

20190528 bo
Podziel się:
wstecz    do góry     drukuj